لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 آذر 1396 - 00:21

جستجوی عبارت

نمی‌دانید؟ بپرسید!

اگر با جستجوی سایت موفق نشدید عبارت مورد نظر را پیدا کنید، عبارت مخفف و تلفن همراه‌تان را در فرم زیر وارد کنید تا کمتر از 24 ساعت معنای عبارت برای شما پیامک شود.

علامت اختصاری، حروف اختصاری، کوته‌نگاشت، سرنام یا سرواژه در واقع کوتاه شدهٔ یک عبارت می‌باشد که به آن مخفف می گویند و معمولاً آن را از حروف اول یک کلمه یا عبارت می‌سازند.
مخفف دات کام اولین و جامع ترین پایگاه فرهنگ لغت از کلمات اختصاری در زمینه کامپیوتر، تکنولوژی، سازمانی، پزشکی و... است.
بانک اطلاعاتی این سایت، شامل بیش از ۳,۵۰۰ عبارت مخفف با توضیحات فارسی می باشد. همچنین در بخش جستجوی پیشرفته این سایت، بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ کلمات اختصاری برای جستجو وجود دارد.

نرم افزار مخفف را در سیستم عامل هایداشته باشید.
کلمات کليدي

044704, 10761987, 10761993, 127001, 160،000, 18001, 1987،, 19981999, 19992002, 1mile, 1Quality, 1xRTT, 1ویرایش, 1گسترش, 2000،, 2001م, 2003،, 20062008, 2008،, 25±هرتز, 2A يعني, 2D يعني, 2بار, 2توسعه, 31661, 3200MB, 3D يعني, 3Factory, 3GP يعني, 3بهبودبخشيدن, 3کمک, 400200, 4D يعني, 4G يعني, 4Qualification, 4WS يعني, 6فسفات, 7K1000, 800850, 900MHz, @ يعني, AG یعنی, AP یعنی, A2DP يعني, AAAS يعني, AAC يعني, AAPM يعني, AAPT يعني, ABA یعنی, ABAS یعنی, ABB يعني, ABG يعني, ABGs يعني, ABNA يعني, ABR يعني, ABRS يعني, ABS يعني, ABV يعني, AC در خودرو, AC در ماشین, AC يعني, Account, ACE يعني, Acetate, ACGIH يعني, AChR يعني, ACI يعني, ACID يعني, ACK يعني, ACM يعني, ACPI یعنی, ACS يعني, ACSM يعني, ACSOPRI يعني, Actuators, AD يعني, ADA يعني, ADAS يعني, ADC يعني, Address, ADH يعني, ADHD يعني, adhoc, ADHOC يعني, ADIDAS يعني, ADM يعني, Adobe, ADPCM, AdSense, ADSIB, ADSIB يعني, AdWords, AE يعني, AED يعني, AEI يعني, AEOI يعني, AEP يعني, Aerated, AERONIC يعني, AF يعني, AFC يعني, AFC یعنی, AFD یعنی, AFE يعني, AFFW يعني, AFLT يعني, afoofa, AFOOFA يعني, after, AFV يعني, AG يعني, Agence, Agency, Agenzia, AGG يعني, AGM يعني, AGN يعني, AGPS يعني, AGS يعني, AHA يعني, AHP يعني, AI يعني, AIA يعني, AIAA يعني, AIC يعني, AICC،, AIChE يعني, AICPA یعنی, AIG يعني, AILLF يعني, AIM يعني, AIP يعني, Airport, AIS يعني, AIS یعنی, AIX یعنی, AJA يعني, AL يعني, ALARA, alcvol, ALF يعني, Algorithm, algorithm،, ALICE يعني, ALP يعني, alpha, ALT يعني, Altec, ALU یعنی, AM يعني, AMA يعني, AMDATI, AMG يعني, AML يعني, AMOLED, AMOLED يعني, Amount, AMP يعني, AMR يعني, AMSL یعنی, AMU يعني, AN يعني, ANA يعني, Analytics, Andrew, ANL يعني, ANS يعني, AO يعني, AOB يعني, AODV يعني, AOFC يعني, AP يعني, APA يعني, Apache, APC يعني, API يعني, APIهای, APK يعني, APML يعني, APPC يعني, Apple, Application, APS يعني, APS‏, APT یعنی, APU يعني, APUCPUGPU, AQ يعني, AR يعني, ARA يعني, Architecture, Arena, ARF يعني, ARIA يعني, Arithmetic, ARO يعني, ARP يعني, ARPA يعني, Array, ARS يعني, ARTE يعني, AS يعني, ASA يعني, ASAP يعني, ASCE يعني, ASCII, ASD يعني, ASEAN يعني, ASFAR يعني, ASI يعني, ASL يعني, ASLA يعني, ASME يعني, ASMR یعنی, ASN يعني, ASR يعني, Assistance, Assurance, AST يعني, Astaro, Astazo, ASTM يعني, Astra, ASTRO يعني, AST‌, ASX يعني, AT يعني, ATC يعني, ATLAS, ATLAS يعني, ATLAS‏, ATM يعني, ATM‌های, Atomic, ATP يعني, ATT يعني, Attention, ATU يعني, ATV يعني, AU يعني, AUB يعني, AUD يعني, Audio, Auditor, AUI يعني, AUR يعني, AUR،, AUT يعني, Authorities, authority, AutoCAD, Automatic, AUT،, Auxiliary, AV يعني, AVC يعني, AVG يعني, AVI يعني, AVL يعني, AVN يعني, AVR يعني, AW يعني, AWACS يعني, AWD يعني, AWG یعنی, AWS يعني, AWS یعنی, AZ يعني, AZA يعني, B2B يعني, B2C يعني, BA يعني, BAB يعني, Babylon, BAB،, backbone, Banking, baser, BASF یعنی, BASH يعني, BASIC, BAT يعني, Batch, BAX يعني, Bayerische, BB يعني, BBS يعني, BBW یعنی, BC يعني, BC یعنی, BCC يعني, BCCI يعني, BCD یعنی, BCF یعنی, BCI يعني, BCM يعني, BCS،, BD يعني, BDI يعني, BDR يعني, BDSM يعني, BE يعني, befor, before, Begining, Benita, BENQ يعني, benzene, BeOS یعنی, Berggren, beschränkter, BF يعني, BFF يعني, BG يعني, BGL يعني, BGM يعني, BGP یعنی, BH يعني, BI يعني, biblioteket, BID يعني, Bieber, BIEBER يعني, BInary, Bing يعني, BIO یعنی, BIPC يعني, BIT يعني, bitmap, BJ يعني, BJT يعني, BJTها, Black, Blade،, BLAZER, block, BM يعني, BMC یعنی, BMCG يعني, BMI يعني, BMP يعني, BMS يعني, BN يعني, BNC يعني, BNCT،, BNF يعني, BO يعني, Board, BOE يعني, Boiling, BOM يعني, BOP يعني, BOQ یعنی, botnet, bottleneck, Boveri, BP يعني, BPD يعني, bpdu يعني, BPH يعني, BPJ يعني, BPM يعني, BPmax, BPR يعني, BR يعني, BRAC يعني, BRAVIA يعني, BRB يعني, BREW يعني, BRIDGE يعني, Bro يعني, Broadcasting, Broker, Brown, browser, browsers, BS يعني, BSB يعني, BSC يعني, BSDLight, BSI يعني, BSkyB, BSkyB يعني, BSM يعني, BSOD يعني, BSON یعنی, BSSAP يعني, BT يعني, BTA يعني, BTPPC يعني, BTS يعني, BTU يعني, BTW يعني, BTW،, Builder, BUN يعني, BUS يعني, Business, bus‌های, BV يعني, BW يعني, BWG يعني, BWR،, BY يعني, BZ يعني, C يعني, C&E یعنی, C&F یعنی, C3 يعني, C4D يعني, C6H5CH3, CA يعني, CAB يعني, CACI یعنی, CAD يعني, CAD یعنی, CADCAM،, CAH يعني, Calculator, Calling, CalTech يعني, Camera, CAMPEP, CAMPEP يعني, Canadienne, CAP يعني, CardSharing, CarrnegieMellon, CASR يعني, Cassandra, CAT يعني, CAT5 يعني, Caterpillar, CBA يعني, CBB يعني, CBC يعني, CBD يعني, CBE يعني, CBE یعنی, CBI يعني, CBIR یعنی, CBP يعني, CBR يعني, CBSE يعني, CBT يعني, CBT،, CC يعني, CCCAM يعني, CCDA يعني, CCDP يعني, CCENT يعني, CCIE يعني, CCIP يعني, CCK يعني, CCNA يعني, CCNP يعني, CCO،, CCPR يعني, CCSI يعني, CCSP يعني, CCT يعني, CCTLD يعني, CCTV يعني, CCVP يعني, CD-ROM یعنی, CDC يعني, CDL يعني, CDN يعني, CDP يعني, CDSCC يعني, CDSCC‏, CE يعني, CEA يعني, CEH يعني, CEN یعنی, Centered, CentimetreGramSecond, CENTRI یعنی, CEPT يعني, CERT يعني, Certificate, CES يعني, CES یعنی, CEST یعنی, CET يعني, CF يعني, CFA يعني, CFC يعني, CFD یعنی, CFDA يعني, CFE يعني, CFM يعني, CFO،, CFR يعني, CG يعني, CGI يعني, CGS يعني, CH يعني, CH3NO2C6H2, CHF يعني, Child, CHM يعني, CHP يعني, chroot, CHROOT یعنی, CHTML يعني, CHU يعني, CI يعني, CIFS یعنی, CIN يعني, CIP يعني, CIPA يعني, CIQ يعني, Circuit, CISA يعني, Cisco, CISM يعني, CK يعني, CKA يعني, CL يعني, clbum, CLDC يعني, client, CLP يعني, CLPPI, CLT یعنی, CM يعني, CMS يعني, CMS،, CMT يعني, CMV يعني, CN يعني, CNPA يعني, CNPC یعنی, CNS يعني, CNSA يعني, CO يعني, COBBA, COBBA يعني, COBIT, COBIT يعني, COD يعني, CODAL يعني, CODEC يعني, College‏, color, color،, Com يعني, Combined, Commaseparated, common, Communications, Compagnie, Company, COMPAS یعنی, competency, Compiled, CONCACAF, CONCACAF یعنی, Concrete, Config, Connection, Contemporary, contraceptive, CONTROL, Controller, converter،, COO،, COPD يعني, COQ يعني, CORBA, Corporate, Corposcular, COSO یعنی, Council, CP یعنی, CPA یعنی, CPC يعني, CPCR يعني, CPHS يعني, CPI يعني, CPI یعنی, CPJ يعني, CPK يعني, CPL يعني, CPM يعني, CPM یعنی, CPP یعنی, CPR يعني, CPS يعني, CPSS يعني, CQU يعني, CR يعني, CR7 يعني, CRAC یعنی, CRC يعني, Creative, CRF يعني, CRISPR یعنی, Cross, Crossover, crossplatform, CRP يعني, CSA يعني, CSC يعني, CSC یعنی, CSD يعني, CSF يعني, CSI يعني, CSMA يعني, CSMACA, CSMU يعني, CSNY يعني, CSU يعني, CSV يعني, CT يعني, CTC يعني, CTE يعني, CTIO یعنی, CTO،, CTR یعنی, CTRL يعني, CTS یعنی, CTU يعني, CU يعني, cubic, CUDA یعنی, CUFT يعني, CUL یعنی, CUT یعنی, CV يعني, CVA يعني, CVC يعني, CVD يعني, CVP يعني, CVR يعني, CVS یعنی, CVSS یعنی, CVT يعني, CVTهای, CVV2 يعني, CWM يعني, CX يعني, CY يعني, cycles, CZ يعني, Czechoslovakia يعني, D يعني, D&C يعني, D&E يعني, DAFA يعني, DAT يعني, databased, DAW يعني, DB يعني, DBA يعني, DBMF يعني, DCC يعني, DCCP یعنی, DCF يعني, DCS يعني, DDMA يعني, DDR يعني, DDR2 يعني, DDR3 يعني, DDS يعني, DE يعني, DEA يعني, DEC،, Dedicated, dehydrogenase, DEP يعني, Department, DepoProvera®, DES يعني, Device, DFA يعني, DFL يعني, DFS, DFS يعني, DHEA يعني, DHEAs يعني, DHL يعني, DHL،, DHS يعني, DHT يعني, DHTML, DIA يعني, Dialog, DIC يعني, DICOM يعني, Dicom‏, different, digiT, Digital, Dijkstra, DIN،, DIP يعني, Dir يعني, Directory, DIS يعني, Disabled, Distance, DIV یعنی, DIVISION, DIVX یعنی, DivxXvid, DIX يعني, DJ يعني, DJVU يعني, DK يعني, DL يعني, DLC يعني, DLM يعني, DLNA يعني, DM يعني, DMF يعني, DMG يعني, DMI يعني, DMIS یعنی, DMP یعنی, DMPA يعني, DMS يعني, DMX یعنی, DMZ يعني, DNF يعني, DNN يعني, DNR یعنی, DNSSEC يعني, DO يعني, DO یعنی, DOA يعني, DOC يعني, Doctor, document, Document‌, DOD يعني, DOE يعني, DOI يعني, DOL يعني, Domain, DORIS يعني, DOT يعني, DotNetNuke, Double, DPA يعني, DRAFTING, DRAM يعني, Drawing, DRDC یعنی, Drivative, Driver, DRO يعني, DSLAM, DSLAM يعني, DSM يعني, DSR يعني, DSSC يعني, DSSS يعني, DST يعني, DTAP يعني, DTD یعنی, DTI يعني, DTMF يعني, DTS یعنی, DUB يعني, DVBS2 يعني, DVI يعني, DVM يعني, DVR يعني, DVT يعني, DW يعني, DWF يعني, DWG يعني, DWI يعني, DWT يعني, Dynamic, Dynamips, DyWT يعني, DZ يعني, E.G. يعني, EAF يعني, EAN يعني, EANUCC, EaSports،, EBCT يعني, EBD يعني, EBM يعني, eBook, EBTO يعني, EBV يعني, EC يعني, EC2 یعنی, ECA يعني, ECC يعني, ECG يعني, ECGEKG يعني, ECM يعني, ECOSOC يعني, eCPM یعنی, ECS يعني, ED يعني, ED یعنی, EDGAR, EDR يعني, EDU يعني, Edwards, EE يعني, EEE يعني, EEG يعني, EENT يعني, EEPROM يعني, EG يعني, EGPECO يعني, EGSM يعني, EH يعني, EIA274D, Eight, eigrp, EIGRP يعني, EIRP يعني, ELECOMP يعني, Electrochemical, Electron, Electronic, Electronica،, Element, ELF يعني, ELFULFVLF, ELN يعني, ELO يعني, ELP يعني, Elsevier, EM يعني, EMI،Festival،CBS،RCA،WEA, EMP يعني, EMS يعني, EMV يعني, EN یعنی, Encapsulation, encodeشده, Energy, Entertainment, ENV یعنی, Environment, EO يعني, EOC یعنی, EOM يعني, EOS يعني, EPA يعني, EPC يعني, EPCC يعني, EPEA یعنی, EPR يعني, EPROM يعني, EPSON يعني, EQ يعني, EQual, Equipment, EQV يعني, ER يعني, ERC يعني, ERCP يعني, ERI يعني, ERM يعني, ERP يعني, error, ERT يعني, ERV یعنی, ES يعني, ESA يعني, ESPN يعني, ESR يعني, ESRBيعني, EST يعني, esterna, ET يعني, ETAT يعني, ETS يعني, ETSI يعني, EUAV يعني, EUR يعني, EuroPay, EVA يعني, Evolution, example, exempli, EXI یعنی, EXIF يعني, Experts, EXT2 یعنی, Extension, Extensions, External, EXW يعني, FAA يعني, factor, FAP يعني, FASTQبا, FATF يعني, FB يعني, FBS يعني, FC يعني, FCA يعني, FCB يعني, FCC يعني, FCFS يعني, FCH يعني, FCL يعني, FCS يعني, FCUK يعني, FDA يعني, FDDI یعنی, FDL يعني, FDM يعني, FDN يعني, FDR يعني, FDS يعني, FEAR يعني, FEC يعني, feet۳, FEI يعني, FEL يعني, FEMA يعني, Female, FEN یعنی, FER يعني, FEV یعنی, FEV1 یعنی, FF يعني, FFF يعني, FHS یعنی, FHSS يعني, FI يعني, FIAA يعني, FIAP يعني, FIAPF يعني, Filter, Finite, FirmWare, FIRST یعنی, FIVA يعني, FJ يعني, FK يعني, FLAC يعني, FLOPS يعني, FLOSS،, FLV يعني, FM يعني, FMP يعني, FMRI يعني, FMRIB, FMرادیویی, FO يعني, foot³, foot۳, FOP يعني, Forigate, Fortinet, FORTRAN, FORTRAN،, Fortune, FOSS یعنی, FOSS،, FOTA يعني, Foundation, FPS يعني, FPU يعني, FQDN يعني, FR يعني, FRAM یعنی, FRC يعني, FRC یعنی, FRC،, FriBidi, FS يعني, FSB يعني, FSH يعني, FSL يعني, FSM يعني, FT يعني, FTA يعني, FTC يعني, FTP،, FUO يعني, FUSE یعنی, FVC یعنی, FWB یعنی, G يعني, G6PD يعني, GA يعني, GAE یعنی, Gagarin’s, GAIT يعني, GAMOH يعني, Garbage, GB يعني, GBA يعني, GBP يعني, GBT یعنی, GC يعني, GCB يعني, GCC يعني, GCFR،, gclid, GCLID یعنی, GCSF يعني, GCT يعني, GD يعني, GDSS یعنی, GE يعني, GEM يعني, General, Generation, GERD يعني, GF يعني, GFDL يعني, GFR يعني, GFX يعني, GGP يعني, GH يعني, GHQ يعني, GHRF يعني, GI يعني, GIS يعني, GISS يعني, GISS‏, GIST،،, GK يعني, GKN یعنی, GL يعني, GLA يعني, GLB يعني, GLBP یعنی, GLC يعني, Global, GLONAS يعني, GLP،, GLS يعني, GM يعني, GMAT يعني, GMAW يعني, GMBH يعني, GMC يعني, GMP يعني, GMPPICS, GN يعني, GNC يعني, GND يعني, GNOME يعني, GnRH يعني, GNS3 يعني, GNSS يعني, GOM يعني, Google, Governance, GPA يعني, GPIB يعني, GPO يعني, GPP يعني, GPU يعني, GQ يعني, GR يعني, graphics, gratiā, GRB يعني, GRD يعني, GRE يعني, Green, GREP یعنی, Gritzbach, Group, Group's, grumman, GS1 يعني, GSA یعنی, GSS يعني, GSU يعني, GT يعني, GTFO يعني, GTG يعني, GTLD يعني, GTS يعني, GU يعني, Guadaloupe يعني, Guard, GW يعني, GY يعني, GYM يعني, H, H يعني, H چيست, HA يعني, HAARP يعني, HACCP يعني, Haftung, HAGER, HARPS يعني, HARPS،, HAS يعني, HAWT يعني, Hb يعني, HBase, HBK يعني, HBV يعني, HC يعني, HCA يعني, HCG يعني, HCL یعنی, HCMTS, HCP يعني, HCT يعني, HCV يعني, HDBMS, HDC يعني, HDI يعني, HDL يعني, HDML يعني, HDTS یعنی, Headline, HELLADS, HELLADS يعني, Heminested, HEVC یعنی, HF يعني, HGB يعني, HGP يعني, HGPCO يعني, HHMI يعني, HHS يعني, Highdefinition, HIM يعني, HIPAA, HIPERLAN،, HiperMAN يعني, HipHop،, HIPPA يعني, HK يعني, HM يعني, HMAC يعني, HMM يعني, HN يعني, Holland, HomeRF, Hotan, HP-UX یعنی, HPA يعني, HPD يعني, HPD،, HPF يعني, HPH يعني, HPL يعني, HPLC يعني, HPX يعني, HR, HR يعني, HRG يعني, HRM يعني, HRMS یعنی, HRN يعني, HRPD يعني, HRRN يعني, HRT يعني, HRU یعنی, HRW يعني, HS يعني, HSBC يعني, HSCSD, HSCT يعني, HSDPA, HSE يعني, HSM يعني, HST يعني, HSTS یعنی, HSUPA, HSUPA يعني, HSV يعني, HT يعني, HTML4, HTML5, HTML5 یعنی, HTML5،, HTN يعني, HTTPS, HTTPS يعني, HU يعني, HUB يعني, HUD يعني, HUDF يعني, HUP يعني, HURD يعني, HV يعني, HVAC يعني, HVAC&R, HVACR, HVDC يعني, HW يعني, Hygiene, HYIP يعني, IA يعني, IaaS یعنی, IAB یعنی, IABA يعني, IACI يعني, IADC يعني, IAHD يعني, IAIO يعني, IAMU یعنی, IANA يعني, IAS يعني, IAU يعني, IAVA یعنی, IBA يعني, IBCCI يعني, IBRD يعني, IBS يعني, IBTO يعني, IBW يعني, IBWM يعني, IBWM،, IC یعنی, ICANN يعني, ICCID, ICCID يعني, ICCS يعني, ICE يعني, ICF يعني, ICFI يعني, IChemE يعني, ICI يعني, ICOMOS يعني, ICP يعني, ICQ يعني, ICRC يعني, ICS يعني, ICSA يعني, ICTP يعني, ICTR يعني, ID يعني, IDA يعني, IDC يعني, IDER يعني, IDF يعني, IDLها, IDM يعني, IDS يعني, IE يعني, IEAOI يعني, IEASIS يعني, IEDSA يعني, IEE يعني, IEISTEITAEIAEE, IELTS, IERA يعني, IF يعني, IFAB يعني, IFLA يعني, IFN يعني, IG يعني, IGA يعني, IGBT یعنی, IGEM يعني, IGF يعني, IGS يعني, IGTC یعنی, IHA يعني, IHEA يعني, IHU يعني, IIAF يعني, IICHS يعني, IIE یعنی, IIES يعني, IIHF يعني, IIIE يعني, IIOT یعنی, IIS یعنی, IISA يعني, ikco, IKCO يعني, IKEA يعني, IKIA يعني, IL يعني, ILCP يعني, ILI يعني, ILS يعني, IM يعني, IM یعنی, IMAO يعني, IMDB يعني, IMES يعني, IMI يعني, IMIDRO یعنی, IMO يعني, IMO یعنی, iMode, Important, IMPS يعني, IMS يعني, IMSI يعني, IMS،, IMUSA يعني, IN يعني, inaddrarpa, INC يعني, inches²،, inches۲،, inch²،, inch،, inch۲،, Incoterms يعني, indentify, Independent, indexed, Inexpensive, Information, informazioni, INI يعني, INL يعني, INR يعني, INSEP يعني, Installer, instance, Instruments, INT يعني, Intelligence, interactive, Interchange, InterfaceGUI, Interior, Internal, international, internet, InterPol يعني, IO يعني, IOC يعني, IODC يعني, IONS يعني, IOP يعني, IOPS يعني, IORS يعني, IOT یعنی, IOU يعني, IPA يعني, IPCC يعني, IPCC،, IPCO يعني, iPhone, IPM يعني, IPOD يعني, IPP يعني, IPS يعني, IPsec يعني, IPT يعني, IPU يعني, IPV4 يعني, IPV6 يعني, IQ يعني, IQ یعنی, IR يعني, IRAEE يعني, IrDA يعني, IRES يعني, IRI يعني, IRINN, IRIP يعني, IRIPLA يعني, IRIPP يعني, IRIS يعني, IRISL يعني, IRITF يعني, IRLG يعني, IRNSS يعني, IRPS يعني, IRQ يعني, IRR يعني, IRSME يعني, IRSRM يعني, IRSS يعني, IRV یعنی, IS يعني, IS-IS يعني, ISA يعني, ISACA یعنی, ISAEM يعني, ISAKMP, ISAMEM يعني, ISAV يعني, ISBD يعني, ISC يعني, ISCA يعني, ISCE يعني, ISDB یعنی, ISEE يعني, ISH يعني, ISI يعني, ISICE يعني, ISIN یعنی, ISIS يعني, ISM يعني, ISME يعني, ISO6983, ISOBC يعني, ISOICO يعني, ISOIEC, Isolated, ISOOSI, ISO۴۲۱۷, ISPA یعنی, ISPE يعني, ISPG يعني, ISS يعني, ISSGE يعني, ISSI يعني, ISTE يعني, ISU يعني, IT يعني, ITC يعني, ITF یعنی, ITIL يعني, ITNA يعني, ITSP يعني, ITSR يعني, IU يعني, IUD يعني, IUMS يعني, IUPAC يعني, IUST يعني, IV يعني, IVVF يعني, IVVF‏, IWD يعني, IXD يعني, James, Japan, JAR يعني, JB يعني, JBL يعني, JD يعني, JDK يعني, JEIDA يعني, JEITA يعني, Jenny, JK یعنی, JLO يعني, JM يعني, JO يعني, Jonas, JP يعني, JPA يعني, JPG يعني, JPY يعني, JRE يعني, JSA يعني, JSP يعني, JSR168, Juniper, Justin, KB يعني, Kbps يعني, Kbyte, KDDI یعنی, KDK يعني, KE يعني, Kentucky, KFC يعني, KG يعني, KGB يعني, KH يعني, KI يعني, KIA يعني, KIES يعني, KISS يعني, KITTY يعني, KIU يعني, KK يعني, KKB يعني, KM يعني, KM یعنی, KMB يعني, KN يعني, KNTU يعني, KOM یعنی, KONAMI, KP يعني, KPI يعني, KPN یعنی, KR يعني, Kruskal, KSA يعني, KSC يعني, KT یعنی, KU يعني, Kungliga, KVM يعني, KVO يعني, KY يعني, KYB يعني, Kyōkai, KZ يعني, L يعني, LA يعني, Labor, Lansing, LANTIRN يعني, LAPD يعني, LAR يعني, LARC يعني, Laser, LAV يعني, LB يعني, LBL يعني, LBM يعني, LBS يعني, LC يعني, LCD،, LD يعني, LDAP يعني, LDH يعني, LEDها, LEO يعني, Level, LG يعني, LH يعني, LHRH يعني, LI يعني, Li-ion يعني, liberation, LIBRIS يعني, LIDDLE test يعني, LIFO،, LIGHT, LIM يعني, LIMS یعنی, LINK يعني, linke, Linux, LINUX يعني, Lipoprotein, Lirası, LISA يعني, Listening, LK يعني, LLC يعني, LLP يعني, LLV يعني, LMC يعني, LMFAO يعني, LMP يعني, LMS يعني, LMSهای, LNB يعني, LND،, LNG يعني, LOC يعني, LOF يعني, LOG يعني, Logic, Lossless, LPF يعني, LPL يعني, LPS يعني, LPT يعني, LR يعني, LRFD يعني, LRG يعني, LS يعني, LSA يعني, LSD يعني, LSP يعني, LSR يعني, LT يعني, LT2P يعني, LTD يعني, LTE يعني, LTEAdvanced, LTI يعني, LTPS يعني, LU يعني, Lubricants, LUX يعني, LV يعني, LWBR،, LY يعني, LYM يعني, LYMPHOCYTE, LYR يعني, LZMA يعني, M2M یعنی, M4A يعني, MA يعني, MAC یعنی, MADD يعني, MAF يعني, Magazine», Magenta, Mag،, Maintenance, Malaysia, Management, management،, MANET, MANET یعنی, MANETها, Manufacturing, MAO يعني, MAOI یعنی, MAPIیک, MARC يعني, MASER يعني, Master, MasterCard, Material, MAX یعنی, MBC يعني, MBC یعنی, MBC،, MBD يعني, MBSA يعني, MC يعني, MC یعنی, MCH يعني, MCHC يعني, MCHE يعني, mci يعني, MCITP يعني, MCSE يعني, MCU يعني, MCV يعني, MD يعني, MDS يعني, ME2 یعنی, meals, Media, Medical, Medicine, Medicinæ, MEID يعني, MEQ يعني, Meridian, MESFET, Metadata, methyl, MFLOPS, MG يعني, MGCP يعني, MGS يعني, MH يعني, MHL يعني, MHZ يعني, MI يعني, MI5 يعني, MI6 يعني, MIA يعني, MIC یعنی, Michael, Michaels, Microsoft, MIC،, MIDI يعني, MIDP يعني, MIF يعني, MIL يعني, miles, Military, million, MIMD یعنی, MIMO يعني, MIN یعنی, MIP يعني, MISD یعنی, MIT يعني, MJ يعني, MJPEG يعني, MK يعني, MKO يعني, MKV يعني, ML يعني, MLC یعنی, MLO يعني, MLS يعني, MM يعني, MMA يعني, MMB يعني, MMC يعني, MMDS يعني, MMP يعني, MMSC يعني, MMU یعنی, MN يعني, MNAC يعني, MO يعني, MOAB يعني, Mobile, Model, MOM يعني, MOM یعنی, MOMاز, MOQ يعني, MOSFET, Motion, Motoren, Motors, Mouth, MP يعني, MP3 يعني, MP4 يعني, MP5 يعني, MPAA یعنی, MPAI يعني, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPH يعني, MPhil, MPHIL يعني, MPI یعنی, MPLS يعني, MPMD یعنی, MPP يعني, MPT يعني, MQ يعني, Mr يعني, MRNA یعنی, MRP يعني, MRPII يعني, MS يعني, MSC يعني, MSC یعنی, MSF يعني, MSG يعني, MSG یعنی, MSL يعني, MSN يعني, MSP يعني, MSRP يعني, MSRT يعني, MST یعنی, MT يعني, MTA يعني, MTO يعني, MTU يعني, MU يعني, multi media, Multicasting،, multicat, Multiplex, Multiprogramming, MUMPS, MUTEX يعني, MUX یعنی, MV يعني, MV یعنی, MVC يعني, MVM يعني, MVNO يعني, MVP یعنی, MVV یعنی, MW يعني, MWC يعني, MX يعني, MY يعني, MySQL, MYSQL يعني, MZ يعني, NA يعني, NAC يعني, NACE يعني, NAD يعني, Nagasaki, NARA يعني, NARTH يعني, NAS يعني, NAT يعني, National, NAVA یعنی, NBCD يعني, NC يعني, NCAR يعني, NCCA يعني, NCCAH يعني, NCCAM يعني, NCCS يعني, NCI يعني, NCRR يعني, NCS يعني, ND يعني, NDP يعني, NE يعني, NEA يعني, NEC یعنی, NEI يعني, NEMA يعني, NEMS یعنی, Nepal, NetBIOS, NETEN يعني, Netscape, Network, Network‎, NEU يعني, NF يعني, NFA يعني, NFC يعني, NFE يعني, NFPA يعني, NG يعني, NGA يعني, NGC يعني, NGC یعنی, NGM يعني, NGO يعني, NGS یعنی, NH يعني, NHGRI يعني, NHL يعني, NHLBI يعني, NHMFL يعني, NI يعني, NIA يعني, NIAC یعنی, NIAID يعني, NIBIB يعني, NIC يعني, NICD يعني, NICHD يعني, NIDCD يعني, NIDDK يعني, NIEHS يعني, NIEM یعنی, Night, NIGMS يعني, NIH يعني, NIMA يعني, NIMH يعني, NINDS يعني, NINR يعني, NIOC یعنی, NIOPDC يعني, NIOSH, NIST يعني, nitro, NL يعني, NLA يعني, NLM يعني, NLOS يعني, NMI يعني, NMS يعني, NMWA يعني, nmظاهراً, NO يعني, NOAA يعني, NOAO يعني, NOD يعني, Noise, Nokia, NOSQL يعني, notepad, Nothing, NP يعني, NPComplete, NPG يعني, NPM یعنی, NPO يعني, NPR يعني, NPS يعني, NPT يعني, NPVv يعني, NPW يعني, NRAO يعني, NRC،, NREL يعني, NRW يعني, NS يعني, ns1mysitecom, ns2mysitecom, NSA يعني, NSAID يعني, NSC يعني, NSCL يعني, NSF يعني, NSU يعني, NT يعني, NTP يعني, NTSB يعني, NUI يعني, NUMA یعنی, Nvidia, NXP یعنی, NYHA يعني, NYSE يعني, O2 يعني, OASIS يعني, OATH يعني, OAV يعني, OBIX یعنی, Object, OCB يعني, OCD يعني, OCDF يعني, OCLC يعني, OCP يعني, OCT يعني, OCU يعني, OD يعني, ODBC يعني, ODF يعني, ODM يعني, ODO يعني, OECD يعني, OEE يعني, OEIS يعني, OF يعني, OFCOM يعني, OFDM يعني, OGG یعنی, OGT يعني, OHA یعنی, OHSAS, OHSAS يعني, OK يعني, OL يعني, OLC يعني, OLED يعني, OLP يعني, OM يعني, OMB يعني, OMG يعني, OMIM يعني, OMP يعني, ONG يعني, Online, OODLC يعني, OOP يعني, OPC يعني, OPEL يعني, OpenAL, OpenCL, OpenCL یعنی, OPENGL یعنی, OpenMP, OpenMP یعنی, Openwave, Operating, OPL يعني, OPML يعني, OPP يعني, ORG يعني, organization, Original, Orthogonal, os يعني, OSHA يعني, OSI يعني, OSPF يعني, OST يعني, OT يعني, OTA يعني, OTC يعني, OTF يعني, OTG يعني, OTP يعني, OU يعني, OUI يعني, OUP يعني, Ousterhout, Output, OVA يعني, OVP یعنی, OWK يعني, OWL یعنی, OX يعني, P.W يعني, PAAS یعنی, Packet, PACS يعني, PAD یعنی, PADI يعني, pagerank, PAL،, PAN يعني, PANA يعني, Panel, PAP يعني, Parent, Partnership, passwd یعنی, PBS يعني, PBX يعني, PC يعني, PCA يعني, PCAOB یعنی, PCD یعنی, PCI يعني, PCM یعنی, PCMCIA يعني, PCO يعني, PCP يعني, PCRM یعنی, PCS يعني, PDB يعني, PDO يعني, PDS يعني, PDTV یعنی, PDU يعني, PEAR يعني, PEAS يعني, PEC يعني, PEGI يعني, PEM يعني, Performance, PERL يعني, Person, personal, PETA يعني, Petroleum, PFC يعني, PGN یعنی, PH يعني, Philosophy, Photoshop, PHWR،, PHY يعني, PIB يعني, Picture, PID يعني, Pieces, Pigment, PIM يعني, PING يعني, PIPE يعني, Pixel‏, PKD يعني, PKM یعنی, PLATELET, Plaît, PLAها, PLD يعني, PLL يعني, PLT يعني, PM يعني, PMBOK, PMBOK يعني, PMC يعني, PMID يعني, PMOLED يعني, PMPO يعني, PMR يعني, PMS يعني, PNN يعني, PNR يعني, PNU يعني, PO يعني, pocket, POF يعني, Point, pol, POLICE يعني, Porosityایده, Portlet, POS يعني, Positioning, POSIX يعني, POTS يعني, Power, Powerchm, PPC يعني, PPM يعني, PPP يعني, PPPL يعني, PPPOE یعنی, PPR يعني, PPRدر, PPS يعني, PPTS يعني, PP۱،, PR يعني, Practices, PRAM یعنی, PRC يعني, Press, Prime, Printer, private, PRN يعني, PRO يعني, probe, Problem, procedure, Processing, Production, Program, Programmer, programmerreconfigurable, programs, Project, Projectors, protocol, PRR يعني, PRT يعني, PS يعني, PSA يعني, PSI يعني, Psion, PSK یعنی, PSTN يعني, PSW يعني, PT يعني, PT100, PTH يعني, PTO يعني, PTT يعني, PUK يعني, pulse, PUT يعني, PV يعني, PVC يعني, PVT يعني, PW يعني, PWHT يعني, PWR،, PWUT يعني, PX يعني, PYT يعني, Q يعني, QA يعني, QAM يعني, QCIF يعني, QD يعني, QGP يعني, QID يعني, QM يعني, QOD يعني, QOS يعني, QPI يعني, QR يعني, QSAR یعنی, QSS يعني, Quality, Quick, QUT يعني, QZSS يعني, R&B يعني, R&B‏, R&D یعنی, RAAF يعني, Raccon, Radar, Radio, RAFAT يعني, RAID يعني, Ranking, RAR يعني, ratio, Rational, RAV4 یعنی, RAW يعني, RBAC يعني, RBMG يعني, RC يعني, RCPSP یعنی, RCU يعني, RDF يعني, RDF یعنی, RDFRS يعني, RDS يعني, RDW يعني, Reactor, Reader, Receiver, Recording, Redundant, Refresh, Refreshrate, Registers, registrar, releaseهای, REM يعني, Remote, Request, resive, Resource, Response, REST یعنی, Restore, reticulum, Reuters, RF يعني, RFID يعني, RH يعني, RHD يعني, RHEL يعني, RHIC يعني, RIAA يعني, RID يعني, RIFF يعني, RIM يعني, RIP يعني, RIS یعنی, RISD يعني, RITEG, RKO يعني, RLQ يعني, RLS يعني, RMA يعني, RMIنامیده, RMS يعني, RNG يعني, ROFL يعني, ROFLEW يعني, RollsRoyce, Roshal, route, router, Routing, RP يعني, RPC یعنی, RPG يعني, RPM یعنی, RPN يعني, RR يعني, RRC يعني, RRP يعني, RRU یعنی, RS يعني, RSA يعني, RSNA يعني, RSP يعني, RSS يعني, RSTP يعني, RSVP يعني, RTB يعني, RTD يعني, RTD یعنی, RTDها, RTF يعني, RTG يعني, RTGS يعني, RTP يعني, RTR يعني, RTS یعنی, RTSP یعنی, RTT يعني, Runtime, RUP يعني, RV يعني, RV یعنی, RVP یعنی, RWB يعني, RWF يعني, Répondez, SPDIF یعنی, S2A يعني, S2A،, SAAS یعنی, SABA يعني, SAIC یعنی, Sakkā, SAL يعني, Sanitation, SAP يعني, SAPD يعني, SAPD‏،, SAS یعنی, SAW يعني, SBA يعني, SBU يعني, SC يعني, SCA یعنی, SCADA يعني, Scanners, Schottky, Schumacher, SCI-FI يعني, Science, SCM يعني, SCO يعني, Script, SCSI يعني, SCTP یعنی, SCUBA يعني, SCVP يعني, SCVP،, SD يعني, SDCC يعني, SDH يعني, SDI يعني, SDIO يعني, SDLC يعني, SDN یعنی, SDP يعني, SDR يعني, SDRAM, SDRAM يعني, SDRAM‌, SE يعني, SEC يعني, SEER يعني, semantics, Sensors, seqcrumbs, SERM يعني, Server, Serverو, Session, SEU يعني, SFC يعني, SFD يعني, SFF یعنی, SFR يعني, SG يعني, SGA يعني, SGCC یعنی, SGML یعنی, SGOT يعني, SGPT يعني, SGU يعني, SH یعنی, SHA1،, shack, Shape, Sharing, Shawn, SHBG يعني, SHC يعني, Shortest, sicurezza, Signal, signals, SIMD یعنی, Simple, Simplified, sincere», Singal, SIP يعني, SIRI يعني, SIS يعني, SISD یعنی, SISMI يعني, SJF يعني, SKN يعني, SL يعني, SLA يعني, SLAC يعني, SLD يعني, SLE يعني, SLIP يعني, SLM يعني, SLR يعني, SLS يعني, SLSM يعني, SLT يعني, SMA يعني, SMB يعني, smbu يعني, SMF يعني, SMG يعني, SMIC یعنی, SMIL يعني, SMP يعني, SMT يعني, SMT یعنی, SNA يعني, SNM يعني, SNMMI يعني, SNR يعني, SNS يعني, SOA یعنی, SOC يعني, SOC یعنی, Soccer, Society, Sockets, SOCKS یعنی, Solin, Solutions, SOM يعني, SOM،, SOPA يعني, SOS يعني, SP يعني, Spain،, SPAN يعني, Spatiale, SPC يعني, SPE يعني, Speaking, special, SPF يعني, SPICE, SPIE يعني, SPL یعنی, SPMD یعنی, SPSS،, SPT يعني, SQA یعنی, SQFT يعني, SQG يعني, SQIN يعني, SQMI يعني, SQYD يعني, SR يعني, SRA یعنی, SRAM يعني, SRBIAU يعني, SRE یعنی, SRI يعني, SRI‏, SRP يعني, SRT يعني, SRY يعني, SRY یعنی, SS7 يعني, SSA يعني, SSADM يعني, SSBG يعني, SSCI يعني, SSD يعني, SSI يعني, SSN يعني, SSN یعنی, SSP يعني, SSRIs یعنی, Stack, STANAG يعني, Standardization, STARD يعني, STARS, STAT يعني, state, States, STFU يعني, Stimulus, STK یعنی, STLD يعني, STN يعني, STP يعني, Studio،, STUN يعني, stupid», SU یعنی, SUB يعني, subneting, Subscriber, SUDOC يعني, sudoers, Suite, summeryluvtd, Summit, SUMO يعني, SUPP يعني, Surface, SVN يعني, SWB يعني, SWG يعني, SWIFT يعني, Swing, Switched, switching, SWRI يعني, SX يعني, Symbian, SYNC يعني, Synchronize, Syndication, syntax, System, systems, T9 يعني, TAB يعني, tabular, tabulator, TANK يعني, taskbased, TBA يعني, TBM يعني, TBS يعني, TBT يعني, TCE يعني, TCE یعنی, TCF یعنی, TCI يعني, TCO يعني, TCP یعنی, TCPIP, TCPIP،, TCS يعني, TCT يعني, TDF يعني, TDK يعني, TDMA يعني, Techno, Technological, TED يعني, TEFAL يعني, Teknologi, TELLSI يعني, TELNET يعني, Template, Terminal, TEU يعني, Texas, TF يعني, TFC يعني, TFD يعني, TFT يعني, TFTP یعنی, THC يعني, THD يعني, Third, Thomson, THX یعنی, Thyristor, TI يعني, TIA يعني, TID يعني, TIG يعني, TIR يعني, TJV يعني, TL يعني, TLB یعنی, TLC یعنی, TLD يعني, TLS يعني, TM يعني, TMAC يعني, TMDS يعني, TMJ یعنی, TMNT يعني, tmpfs, tmpfs یعنی, TMR یعنی, TMU يعني, TNA يعني, TNG يعني, TNX یعنی, TOEFL, TOLIMO يعني, TOP يعني, TORA يعني, TOS يعني, TOSLINK, Touch, Tournaments, TPM يعني, TPS یعنی, TQ یعنی, TQM يعني, Transarc, transcortin, transcription, Transformaton, Transition, transparent, Transportation, TRH يعني, Triplicated, TRIPS يعني, Trouble, TRS۸۰, TRT يعني, trunck, trycatch, TSE يعني, TSL يعني, TSMC يعني, TSU يعني, TSX يعني, TTC يعني, TTF يعني, TTL يعني, TTU يعني, TTY يعني, TUBE يعني, TUMS يعني, Turismo», TUSRC يعني, TUV يعني, TVA يعني, TWM يعني, TXT يعني, TY يعني, Türk, UCD يعني, UCLA،, UDCA يعني, UDDI يعني, UEFI يعني, UES يعني, UFI يعني, UFS یعنی, UJT یعنی, UKHL يعني, UKM يعني, ULAN يعني, ULM يعني, UMA يعني, UMD يعني, UML يعني, UNAMA يعني, UNCTAD يعني, UNDP،, UNESCO, UNGA يعني, UNIDO يعني, UNIFIL يعني, UNIIMOG يعني, United, Unity, Universiti, University, Unix», UNOCHA يعني, UNPO يعني, UNTS يعني, UNWTO, UPD يعني, UPM یعنی, UPS يعني, UPVC يعني, UQ يعني, UREA يعني, URI يعني, URN یعنی, URNها, URTI يعني, URTI،, US يعني, USAID يعني, USCS يعني, USD يعني, USDA يعني, user», USFA يعني, USGS يعني, USIM يعني, USL يعني, USN يعني, USPIS, USPIS يعني, USPS يعني, USPTO يعني, USSD يعني, USSR يعني, UST يعني, USTR يعني, USWR يعني, UTI يعني, UTM يعني, UTMB يعني, UTP يعني, Utrophin, UX يعني, VA يعني, VAG يعني, VAIN يعني, Validation, Value, VAN يعني, VAT يعني, vbnet, VC یعنی, VCD يعني, VCI يعني, VCO يعني, VCR يعني, VDE يعني, VDS يعني, VDSL یعنی, Vendorless, Verification, Versus،, VF يعني, VFD یعنی, VHS يعني, VIAF يعني, Victor, Video, VIN يعني, Virtual, Vision, Vista, Vista،, VLAN يعني, VLC يعني, VLDL يعني, VMM یعنی, VMware یعنی, VOA يعني, VOB يعني, VOD يعني, VOIP يعني, Voldemort،, Volume, VPH يعني, VPI يعني, VPIVCI, VPS يعني, VRML یعنی, VS يعني, VSLM يعني, VSQ يعني, VT يعني, VTM یعنی, VTP يعني, VTY يعني, W3C،, W8 يعني, WAMP يعني, WampServer, WAP،, WaSP یعنی, WAT يعني, Watch, Water, WAV يعني, WBC يعني, WC يعني, WCDMA, WCMS یعنی, WDM يعني, WDS يعني, Werke, WFM يعني, WFU يعني, WH يعني, WHOAMI یعنی, WHS يعني, winchm, Windows, WINE یعنی, WINEP يعني, WINS يعني, WIP يعني, Wireless, WK يعني, WLL يعني, WMA يعني, WMAN يعني, WMAs يعني, WMO يعني, WMU یعنی, WMV يعني, WOL يعني, workbench, WOW يعني, WP یعنی, WPF يعني, WPS يعني, WRI يعني, WSDL يعني, WSMO يعني, WSN, WSTF يعني, WSTF‏, WTA يعني, WTF يعني, WWAN يعني, WWDC يعني, wwwbmiir, wwwdigikalacom, wwwipt24com, wwwsanaadir, WYSIWYG يعني, WYSWYS یعنی, X3D یعنی, XAMPP, XAMPP يعني, XBL یعنی, XBRL یعنی, XFE یعنی, XHR یعنی, XHTML, Xinerama, XiphOrg, XL یعنی, XLPE يعني, XLS يعني, XMPP یعنی, XOR يعني, XSLT یعنی, XSS يعني, XUL یعنی, XUV131nm, XWEB يعني, xxxxxxxxxxxx, X۱۶, x۵۰۹, Yahoo, YBمی‌باشد, YD يعني, Yellow, YES يعني, YMSGR یعنی, YTL يعني, YW يعني, ZFS یعنی, ZTE یعنی, © يعني, «, «BBW, «keep, «Sociedad, «آذربای, «آر», «آزمون, «آموزش, «آوردن, «ا, «اس‌پی‌اس‌اس», «اعلی, «الهام, «ان, «اورینتال, «اولین, «ایران, «اینتلی, «برترین, «بستهٔ, «بی‌سون», «تحلیل, «تعداد, «تقویت, «حزب, «خط, «دانشگاه, «دلار», «دوستان, «دیوید, «سازمان, «سامانه, «سرزمین, «سیستم, «شانگهای, «شبکه, «شتاب», «شیعه‌نیوز», «صاحب, «طراحی, «طرحمدل, «علامت, «فدراسیون, «فرآیند, «فعالیت, «فیبر, «لس, «لیبرا», «مالیات, «مدرسه, «معادله, «می, «نزاع, «نشانی, «نشست, «نیل, «هر, «هما», «همدن», «وارد, «ورمانت», «پادشاهی, «پست, «پیوند», «پی‌ام‌سی, «پی‌ام‌سی», «چرخه, «کارول, «کامپیوترها, «کلید, «کلیسای, «کینتارو‌هاتوری», ® يعني, ˈveɪbɚ, ˈwiːbɚ, μsec, НОТ, ،APPC, ،Integral, ،Network, ،Response, ،VoIP, ،آسترا, ،اینتل, ،تنها, ،۹۶, آئرون, آئودی،, آب،, آبا يعني, آبابا, آبزیان, آبستنی, آبشاری, آبفا يعني, آبونه, آبي, آبی, آبی،, آب‌های, آتا, آتاناسوف, آتش, آتلانتا, آتلانتیک, آثار, آثار،, آثاری, آحاد, آخرین, آدرس, آدرس‌دهی, آدرس‌های, آدرنال, آدرنوکورتیکوتروپین, آدرین, آدم‌های, آدنوزین, آدولف, آدی, آدیداس, آدیس, آدیشن, آذر, آذربای, آرآی‌ای‌ای, آرا, آراس‌ای, آرام, آرامش, آران‌ای, آرايه, آرایام, آرایش, آرایشگاه, آرایه, آرایه‌های, آرتریت, آرتریت‌, آرتس, آرتی‌اس‌پی, آرتی‌پی, آردی‌اف, آردی‌اف،, آرشیو, آرلینگتون, آرم, آروبا, آرپا, آرپی‌, آرچ, آرژانتین, آرگون, آرگون‏, آریتمی, آریزونا, آریه, آریوپی, آزاد, آزاد،, آزادانه, آزادکننده, آزادی, آزار, آزانس, آزانیا, آزمایش, آزمایشات, آزمایشهای, آزمایشگاه, آزمایشگاهی, آزمایشگاه‌ها, آزمایشگاه‌های, آزمایشی, آزمایش‌ها, آزمایش‌های, آزمون, آسان, آسان،, آسانی, آستین, آسفار, آسفالت, آسم،, آسمان, آسيا, آسيبهاي, آسيب‏ديدگان, آسپرگر, آسپیرین, آسپیرین،, آسیا, آسیای, آسیب, آسیبی, آسیب‌پذیرند, آسیت, آشتو, آشر, آشكار, آشنا, آشنای, آشپزخانه, آشکارساز, آشکار‌سازبزرگ, آغاز, آغازش, آغازمي, آغازین, آغاز‌کرد, آفات, آفتاب, آفریقا, آفریقاAU, آفریقای, آفریقایی, آفرینش, آفرینی, آفوفا, آفیس, آقا, آقاي, آقای, آكسفورد, آكوستيك, آلارم, آلاسکا, آلاموس, آلای, آلبانی, آلبوم, آلبوم‌های, آلرژی, آلفا, آلفرد, آلكالن, آلمان, آلمان،, آلمانی, آلوده, آلودگي, آلودگی, آلومنیومی, آلوپاتیک, آلی, آلیاژهای, آماتور،, آماده, آمادهٔ, آمادگی, آمار, آماری, آمازون, آماسي, آمبولانس, آمبولی, آمد, آمدن, آمده, آمده‌اند, آمريکا, آمریکا, آمریکا،, آمریکائی, آمریکاایران, آمریکاست, آمریکای, آمریکایی, آمریکاییست, آموزان, آموزش, آموزش», آموزش،, آموزشي, آموزشی, آموزشی،, آموزشی‌،, آموزش‌های, آموزگار, آموزی, آمپلی, آمپول, آمیزی, آمیناز, آمینه, آن, آن،, آناتومیکی, آناستوموز, آنالوگ, آنالیز, آنان, آنتارکتیکا, آنتن, آنتولوؤی, آنتولوژی, آنتونیو, آنتی, آنتیل, آنتیگوا, آند, آندروستن, آندروژن, آندروید،, آندرویدی, آندورا, آندومتر, آندوپلاسمی, آنرا, آنزیم, آنزیمی, آنلاین, آنها, آنهاست, آنچه, آنژین, آنژیوگرافی, آنکتاد, آنکولوژی, آنگستروم, آنگولا, آنگویلا, آنی, آنیونی, آن‌, آن‌را, آن‌ها, آن‌ها،, آن‌که, آهسته, آهن, آهنگ, آهنگسازی, آواز, آوانگاری, آواکس, آوایی, آور, آورد, آوردن, آوردند, آورده, آورده‌است, آوردگی،, آورند, آوري, آوری, آورید, آوریل, آپاچی, آپاچی،, آپدیت, آپشن, آپلود, آپولو, آچار, آژانس, آژانسهای, آژانسی, آژانس‌های, آکادمی, آکادمیک, آکروبات, آکسفرد, آکسفورد, آکسمارک, آکسونی؛, آکسون‌های, آکواریوم‌های, آکوستیکی, آگالگا, آگاه, آگاهی, آگلوتیناسیون, آگهبرگ, آگهنامه, آگهی, آگهی‌های, آگوست, آگوستاوستلند, آیا, آیانا, آیاهواسکا, آیتم, آید, آیداهو, آیدکه, آیرن, آیزاک, آیساکا, آیسرول, آیسیدی, آیلتس, آیلند, آینده, آینه, آیوآ, آیووا, آیوپاک, آیکان, آیکن, آیین, آی‌, آی‌آرسی, آی‌آپس, آی‌ام‌اس،, آی‌بی‌اس, آی‌بی‌ام, آی‌تریپل‌ئی, آی‌دی‌او, آی‌دی‌ای, آی‌دی‌ایی, آی‌سی‌ام‌پی, آی‌فون4اس, آی‌پاد, آی‌پی, آﺳﻴﺐ, ا, اsff2fastq, ائتلافی, ابتدا, ابتدای, ابتکار, ابد, ابداع, ابداع‌شد, ابر, ابراهیم, ابراهیمی, ابررایانه‌ها, ابررسانا, ابرمتن, ابرنواختر‌ها،, ابرها, ابرکمپانی, ابزار, ابزاردقیق, ابزارها, ابزارهای, ابزارهایی, ابزاری, ابزاری‌ست, ابعاد, ابعادی, ابلاغ, ابن, ابوریحان, ابیطالب, اتاق, اتانول, اتحاد, اتحادیه, اتحادیهٔ, اتحادیه‌های, اتخاذ, اترواسکلروز, اتریش, اتریش،, اتصال, اتصالات, اتصالهای, اتصالی, اتفاق, اتفاقات, اتلاف, اتم, اتمام, اتمها, اتمی, اتوآنتی, اتوبانها, اتوبانهای, اتوبوس, اتوبوسرانی, اتوبوس‌رانی, اتوبوس‌ها, اتوبوس‌های, اتوماتيك, اتوماتیک, اتوماسیون, اتومبيل, اتومبيلها, اتومبيلهاي, اتومبیل, اتومبیلهای, اتومبیل‌دزدی, اتومیکس, اتوکد, اتکا يعني, اتیلن, اتینیل, اتیوپی, اثبات, اثر, اثرات, اثرگذار, اجا يعني, احتراق, احتراقی, احترام, احتقانی, احتمال, احتمالات, احتمالی, احتيا, احتیا, احراز, احزاب, احساس, احساسی, احمد, احمدرضا, احمر, احیاء, احیای, اخبار, اخبار،, اختراع, اخترشناسی, اخترفیزیک, اختصار, اختصاراً, اختصاری, اختصاص, اختصاصي, اختصاصی, اختلاس،, اختلاف, اختلافی, اختلال, اختلالات, اختلال‌های, اختيار, اختیار, اختیارات, اختیاری, اخذ, اخرین, اخلاق, اخلاقی, اخلاقیات, اخیر, اخیرا, اخیراً, اداره, ادارهٔ, اداره‌های, ادارۀ, اداری, ادامه, ادبی, ادبیات, ادرار, ادرارتناسلی, ادراری, ادراک, ادرس, ادرواد, ادریس, ادعا, ادغام, ادغام،, ادغام‌شده‌ای, ادمین, ادوارد, ادواردز, ادوانس, ادوبی, ادیان, ادیتور, ارائه, ارادی, ارايه, ارایه, ارتباط, ارتباطات, ارتباطات،, ارتباطي, ارتباطی, ارتدکس, ارتش, ارتش‌ها, ارتعاشات, ارتفاع, ارتفاع،, ارتقا, ارتقاء, ارتقای, اردلان, اردن, ارزان, ارزش, ارزش،, ارزشمندی, ارزشهای, ارزش‌, ارزش‌های, ارزيابان, ارزَش, ارزیابی, ارسال, ارسالی, ارسالی،, ارسینک, ارشد, ارشمیدس, ارعاب, ارفند, اركان, ارمغان, ارمنستان, ارمنستان،, اروند, اروپا, اروپا،, اروپاست, اروپايي, اروپای, اروپایی, اريتريا, ارکان, ارک‌ها, ارگان, اریتروسیت, اریتس, اریک, اریکسون, از, ازای, ازایران, ازاین, ازبکستان, ازداروها, ازدحام, ازدست‌دهندهٔ, ازدوا, ازسوي, ازقبیل, اسآاس, اساتید, اساتید،, اسارت, اساس, اساساً, اساسنامه, اساسی, اسب, اسباب, است, است،, است؛, استاتیک, استادیوم, استادیومی, استالمن, استان, استاندادرد, استاندار, استاندارد, استانداردسازی, استانداردها, استانداردهاي, استانداردهای, استانداردهایی, استانداردِ, استانداردی, استاندارد‌های, استاندارهای, استانده, استانفورد, استانها, استانگ, استاین, استخدام, استخوان, استخوان،, استراتژی, استراتژی‌های, استرادیول, استراق, استرالیا, استرالیا،, استرالیایی, استرایک, استرسی, استرس‌های, استرلینگ, استروئیدی, استروژن, استروژن،, استروییدی, استریت, استریلیزاسیون, استریو, استصنا يعني, استصورتی, استعداد, استعفا, استعلام, استعمال, استفاده, استفاده،, استفادهٔ, استفاده‌اند, استفاده‌ای, استفاده‌های, استفاده‌کنده, استفاده‌کننده, استفاده‌کنندگان, استفاده‌ی, استفادە‌کنندگان, استقبال, استقرار, استقطب, استقلال, استمقر, استناد, استنادی, استنشاقی, استنفورد, استنلی, استوار, استوارتر, استوارند, استوانه‌ای, استوایی, استودیو, استودیوی, استودیویی،, استون, استونیا, استپان, استک, استکهلم, استیت, استیشن, استیلای, استیلز, استیلز،, استیل‌کولین, استیمان, استینگر, استیون, استیونیدو, استیوپاتی, استیوپاتیک, است‌, اسراء, اسرائیل, اسفن, اسفندماه, اسفنگتر, اسكوبا, اسلام, اسلامی, اسلامی،, اسلام‌گرای, اسلاک‏, اسلاید, اسلحه, اسلحه،, اسم, اسمبلی, اسموت،, اسمير, اسمیتسونین, اسم‌رمز, اسناد, اسناد،, اسنادی, اسنو, اسپانیا, اسپانیا،, اسپانیایی, اسپانیایی‌ها, اسپانیی, اسپاگتی, اسپاین, اسپرت, اسپری, اسپرینت, اسپرینگ،, اسپرینگفیلد, اسپن, اسپورت, اسپکتروسکپی, اسپین, اسپیکر, اسکاتلند, اسکاتلندی, اسکان, اسکای, اسکرپی, اسکریپت, اسکریپت،, اسکریپت‌نویسی, اسکریپس, اسکله, اسکن, اسکناس‌های, اسکندر, اسکندریه, اسکنر, اسکوتر, اسکور, اسکوشیا, اسکوپوس،, اسکوپ‌مد،, اسکی, اسکیپ،, اسید, اسیدی, اس‌, اس‌آی, اس‌آی‌اس‌دی, اس‌اس‌آرآی‌ها, اس‌اس‌ارآی‌ها, اس‌اف‌پی‌ها, اس‌ام‌آی‌سی, اس‌ان‌ام‌پی, اس‌دی‌اچ, اس‌سی‌آ, اس‌وی‌, اس‌پی‌اس‌اس, اس‌پی‌سی, اس‌کیوال, اس‌یووی, اشاره, اشباع, اشبورن, اشتاین, اشتاینر, اشتباه, اشتباهات, اشتراک, اشتراکی, اشتعال،, اشتها, اشخاص, اشعه, اشعه‌, اشعه‌های, اشغال, اشكال, اشنباخ, اشکال, اشکالات, اشیا, اشیاء, اصالت, اصطلاح, اصطلاحآ, اصطلاحا, اصطلاحات, اصطلاحاً, اصطلاحی, اصطکاک, اصفهان, اصل, اصلاح, اصلاحات, اصلاحي, اصلی, اصول, اصولاً, اصیل, اضافه, اضافی, اضطراب, اضطراری, اطراف, اطفال, اطلاع, اطلاعاات, اطلاعات, اطلاعات،, اطلاعاتي, اطلاعاتی, اطلاعاتی،, اطلاع‌رساني, اطلاع‌رسانی, اطلاق, اطلس, اطمینان, اعتبار, اعتبارات, اعتباردهندگان, اعتبارسن, اعتباری, اعتراض, اعتراضاتی, اعتقاد, اعتماد،, اعتمادنمایند, اعداد, اعراب, اعزام, اعصاب, اعضا, اعضاء, اعضائی, اعضای, اعطا, اعطای, اعلاع‌رسانی, اعلام, اعلامی, اعلامیه, اعلان, اعلانات،, اعم, اعمال, اعو, اعیان, اغتشاش, اغلب, اف،, افتاد, افتتاح, افتخار, افتر, افتراقی, افراد, افراد،, افرادی, افراطی, افزار, افزار», افزار،, افزارایی, افزارهای, افزاريست, افزاری, افزايش, افزایش, افزایشی, افزاینده, افزایندهٔ, افزودن, افزوده, افزونگی, افسر, افسر،, افسران, افسردگی, افسری, افغانستان, افقی, افكار, افکار, افکارسن, افکتس, اف۱۴, اف۱۵, اف۱۶, اف‌ال‌ای‌سی, اف‌ال‌ای‌سی،, اف‌تی‌پی, اف‌دی‌دی‌آی, اف‌سی, اقتباس, اقتصاد, اقتصاد،, اقتصادي, اقتصادی, اقتصادی،, اقدام, اقدامات, اقدامی, اقسام, اقشار, اقلام, اقلیت‌های, اقلیدس, اقلیدسی, اقلیم, اقلیم‌شناسی, اقیانوس, اقیانوسی, اكتان, اكنون, ال, الاستیک, الاقصی, الان, البته, التحصیلان, التحصیلی, الترون, التهاب, التهابی, التک, الثانینوفمبر, الحاق, الدترافورد, الدزموبیل،, الزامات, الزام‌آور, السلام, العمل, الف, الفبای, القاء, القاعده, القای, القایی, الكتروفورز, الكترونيكي, اللملی, المان, المثني, المقدس, الملل, المللي, المللی, المللی،, المنافع, المپیاد, المپیک, الهام, الکامپ, الکتربکی, الکتروانسفالوگرام, الکترود, الکتروشیمی, الکترومغناطیس, الکترومغناطیسی, الکترومغناطیس‌درمانی, الکترومکانیکی, الکترون, الکترونها،, الکترونيک, الکترونی, الکترونیک, الکترونیکIEEE, الکترونیک،, الکترونیکدر, الکترونیکس, الکترونیکی, الکترونیکی،, الکتروکاردیوگرام, الکتریسیته, الکتریک, الکتریکی, الکتریکی،, الکتریکینوری, الکساندر, الکساندریا،, الکل, الگو, الگوبرداری, الگوریتم, الگوریتم HRRN, الگوریتم SJF, الگوریتم SRT, الگوریتم دایجسترا, الگوریتمی, الگوریتم‌های, الگوها, الگوهای, الگوی, الی, الیاف, ال‌, ال‌ای‌پی‌دی, ال‌دی, ال‌پی‌ال, ال‌پی‌ای, اما, امارات, امارت, امام, اماکن, امبل, امبولی, امتحان, امتحانات, امتحان‌های, امتدادپذیر, امتزا, امتیاز, امد, امدادرسان, امده, امر, امراض, امرسون, امروز, امروزه, امروزی, امريكا, امریکا, امریکای, امریکایی, امضا, امضاء, امضاها, امضای, املاک, املایی, امن, امنيت, امنیت, امنیت،, امنیتی, امنیوتیک, اموا, امور, امورآموزشي, اموری, اموزان, اموزش, امولسیون, امّا, امپراطوری, امپلی, امپگ, امک, امک يعني, امکان, امکانات, امکانات،, امکاناتی, امکانی, امید, امیر, امیراحمدی،, امیرعلی, امیرکبیر, امین, امین،, ام‌آی‌اس‌دی, ام‌آی‌بی, ام‌آی‌تی, ام‌اس, ام‌اسداس, ام‌اس‌ان, ام‌ال, ام‌بی‌اس‌ای, ام‌بی‌سی, ام‌تی‌وی, ام‌دی‌اف, ام‌فیل, ام‌وی‌ام, ام‌وی‌پی, ام‌په‌۵, ام‌پی۳, ام‌پی۵, ان, انبار, انبارسازی, انباشت, انبساط, انبوهی, انتاریوی, انتخاب, انتخابات, انتخاباتی, انتخابی, انتخابی،, انتخاب‌های, انتر, انترتینمنت, انترپرایز, انتزاعی, انتشار, انتشارات, انتشاری, انتظار, انتظارات, انتظامی, انتفاعی, انتقال, انتقالات, انتقالی, انتقال‌دهنده‌های, انتها, انتهای, انتهایی, انتگرال, انتی, انحراف, انحصار, انحصاری, انحلال،, اند, اندازه, اندازهٔ, اندازه‌های, اندازه‌گيري, اندازه‌گیری, اندازه‌‌گیری, اندازي, اندازی, اندام, اندام،, اندام‌ها, انداین, اندرسون, اندرو, اندروئیدی, اندروید, اندكس, اندوخته‌های, اندوسکوپی, اندونزی, انديشه, اندک, اندکی, انرزی, انرِژی, انرژي, انرژی, انرژیهای, انزيم, انزیم, انس, انسان, انسان،, انسانی, انسانی،, انسان‌دوستانه, انسان‌شناسی, انسان‌ها, انسان‌های, انستيتوي, انستیتو, انستیتوی, انسدادی, انسفالوپاتی‌ها, انسفالوپاتی‌های, انسیتو, انشعاب, انصار, انضباط, انعطاف, انعقاد, انعقادي, انعقادپذیری, انف, انفارکتوس, انفورماتيک, انفورماتیک, انقضا, انقلاب, انمیشن, انها, انواع, انپیتی, انژکتورها،, انژکتوری, انژیوتنسین, انکودر, انکینو،, انگشت, انگشتان, انگلستان, انگلیس, انگلیسی, انگلیسی،, انگلیسی‌, انگيزه, انگیزه, انگیزه‌های, انیمه‌های, انیمیشن, انیکس, ان‌, ان‌اف‌سی, ان‌اچ‌کی, ان‌ایکس‌پی, ان‌بی‌ای, ان‌بی‌سی, ان‌تی, ان‌تی‌اس‌سی, ان‌تی‌اف‌اس, ان‌پی‌ام, اهداف, اهدافی, اهل, اهل‌بیتع, اهميت, اهمّیّت, اهمیت, اهواز, او, اوئنو, اوا, اواخر, اواردز, اواس, اواس،, اواسط, اوام‌اکس, اواِل‌پی, اوایل, اوت, اوتیسم, اور, اوراق, اورانیوم, اورانیومی, اورانیوم۲۳۳, اوراکل, اوره, اورژانس, اورژانس‌ها, اوزان, اوزون, اوسر, اوسی‌ال‌سی،, اوضاع, اوقات, اول, اولاً, اولسن, اولویت, اولين, اولین, اولیه, اولیهٔ, اول‌شخص, اومانیسم, اومورا،, اون, اونتاریو, اوهایو, اووبید, اوّل, اوپتومتری, اوپن‌, اوپک, اوژه, اوکراین, اوکراین،, اوکراینی, اوکلاهما, اوکلند, اوکی, اوگاندا, اویکارینن, اي, ايتاليايي, ايثارگران, ايد, ايرادات, ايران, ايراني, ايران‌, ايفاي, ايمني, اين, اينترنت, اينترنتى, اينترنتي, اينكه, اينکه, اينھا, اين‌, اَبَرگروه, اَت, اُوی‌اِی, اُوی‌اِی‌ها, اِد, اِس, اِسلِک،, اِکس‌اِف‌سی‌ای, اِی, اِی‌اس‌اف, اپت, اپتیکی, اپراتور, اپراتورها, اپراتورهای, اپسیلون, اپشتین, اپل, اپن‌سی‌ال, اپک, اپک», اپیتلیال, اچ‌اس‌بی‌سی, اچ‌اس‌بی‌سی،, اچ‌ای‌سی‌آر, اچ‌ای‌وی‌سی, اچ‌تی‌ام‌ال, اچ‌تی‌ام‌ال،, اچ‌تی‌ام‌ال۵, اچ‌تی‌تی‌پی‌اس, اچ‌دی, اچ‌سی‌, اچ‌وی‌ای‌سی, اچ‌وی‌ای‌سی‌آر, اچ‌پی, اژدها, اکا يعني, اکتبر, اکتشاف, اکتشافی, اکتیو, اکتیوتوان, اکتیویژن, اکثر, اکثراً, اکثریت, اکزابایت, اکزمپل, اکس, اکستاسی, اکسترکشن, اکست۲, اکست۳, اکسس, اکسل, اکسپلور،, اکسپلورر, اکسی, اکسید, اکسیداز, اکسیدها, اکسیژن, اکسیژنه, اکس‌اس‌ال, اکس‌اس‌ال‌تی, اکس‌ام‌ال, اکس‌وید, اکشن, اکلاهوما, اکلاهوماسیتی, اکنون, اکوادر, اکوادور،, اکوسفر, اکوسوک, اکولوژیکی, اکی, اکیناوا, اگر, اگرچه, اگزا, اگزابایت, ای, ای», ای،, ایالات, ایالت, ایالتی, ایاِستی, ایت, ایتالیا, ایتالیا،, ایتالیاست, ایتالیایی, ایتالیک, ایتر،, اید, ایدا, ایداباشی،, ایدز, ایده, ایدهٔ, ایدیو, ایدیوپاتیکسرشتی, ایر», ایراد, ایران, ایران،, ایرانسل, ایرانی, ایرانیان, ایرانیست, ایرلند, ایرلند،, ایرلندی, ایزاک, ایزو, ایزوتروپ, ایزوتوپ, ایزوتوپی, ایسبیرن, ایست, ایستاده, ایستگاه, ایستگاه‌های, ایسلند, ایسنا, ایسکمی, ایسی‌لمولینو, ایـزوایكو, ایفا, ایلرونز, ایلنا, ایلینوی, ایلینویز, ایلیگ, ایمن, ایمنی, ایمنی،, ایمونوگلوبولین, ایمی, ایمیدرو, ایمیل, ایمیل،, ایمیل‌های, این, اینار, ایناموری, اینتراتکال, اینترفرون, اینترنت, اینترنتPBX،, اینترنت،, اینترنتى, اینترنتی, اینترپل, اینتزنتی, اینتل, اینتلی, اینرو, اینسترومنتس, اینكه, اینچ, اینک, اینکه, اینکو‌ترمز, اینگرید, این‌, ایوی, ایکائو, ایکس, ایکس‌اف‌تی, ایکس‌باکس, ایکوموس, ایکیا, ایگل, ای۳, ای‌, ای‌آرسی‌پی, ای‌آس‌ام‌آر, ای‌اس‌ام‌آر, ای‌اف‌سی, ای‌ام‌دی, ای‌او‌ال, ای‌اِس‌آربی, ای‌اِل‌او, ای‌اِل‌پی, ای‌اِی, ای‌ای, ای‌بی‌سی, ای‌دی‌اس, ای‌سی‌ام, ای‌میل, ای‌وی‌, ای‌پاب, ب, باارزش‌ترین, بابت, بابيلون, بابیلون, باتری, باتریهای, باتری‌های, باتو, باد, بادنبادن, بادی, بار, باربادوس, باربری, باربودا, باردار،, بارداری, باردین،, بارز, بارزترین, بارسلون, بارسلونا, بارش, بارشهای, بارش‌های, بارها, بارهای, باروری, باروی, بارکد, بارکد‌های, بارگذاری, بارگیری, باریک, باز, باز», بازار, بازار،, بازارهای, بازاریابی, بازاریابی،, بازبنی, بازتابنده, بازتولید, بازخوان, بازخوانی, بازخواهد, بازدارنده‌های, بازدم, بازدمی, بازده, بازدهی, بازرس, بازرسان, بازرسی, بازرگاني, بازرگانی, بازرگانی،, بازسازی, بازشدن, بازشناسی, بازل،, بازمانند, بازمی‌گردد, بازنشسته, بازه, بازهم, بازهٔ, بازي, بازيکن, بازپرسی, بازگردد, بازگشایی, بازگشت, بازی, بازی،, بازیابی, بازیابی‌شونده, بازیبازها, بازیهای, بازیکن, بازیکنان, بازیکنانی, بازیکنی, بازیگر, بازیگر،, بازی‌ست, بازی‌ها, بازی‌های, بازی‌کننده, باس, باس،, باستان, باستان‌شناسی, باشد, باشد،, باشند, باشند،, باشنده, باشگاه, باشگاهی, باشگاه‌های, باشید, باشید،, باشیم, باشیم،, باطری, باعث, باعنوان, باغ‌وحش‌ها, بافت, بافتهايي, بافتی, بافت‌ها, بافت‌های, بافت‌هایی, باقاعده, باقرالعلوم, باقی, باقیمانده, باقی‌مانده, باكتريايي, بالا, بالا،, بالا؛, بالاتر, بالاتری, بالاترین, بالاست, بالاي, بالايي, بالای, بالایش, بالایی, بالش, بالعکس, بالکان, بالی, بالی،, بالیستیک, بالینی, بامیان،, بان, باند, باندها, باندهای, بانفوذ, بانك, بانكهاي, بانكي, بانک, بانک،, بانکداری, بانکي, بانکی, بانک‌ها, بانک‌های, بانی, باهاما, باهم, باهمانشرکت, باهوش, باور, بايد, باکتری, باکستر, باکو, بایت, بایت،, بایتی, باید, بایستی, بایلون, باینری, بایوس, بایوس،, بایگانی, ببخشد, ببرد, ببرد،, ببند, ببندد, ببیند, بتن, بتنی, بتنی،, بتوان, بتواند, بتوانند, بتونی, بثورات, بحث, بحران, بحرانی, بحرین, بخار, بخاطر, بخش, بخشد, بخشيدن, بخشی, بخشیدن, بخشیده, بخشیده،, بخش‌هاي, بخش‌های, بخواند, بخواهد, بخوایم, بخیر, بدانید, بدتر, بدخیم, بدخیمی, بدست, بدستور, بدل, بدليل, بدلیل, بدمینتون،, بدن, بدنه, بدنی, بدهد, بدهكاري‌, بدهند, بدهید, بدو, بدون, بدین, بدیهی, بذرها،, بر, برآورده, برآیند, برابر, براتاین, براحتي, برادر, برادران, برادرز, برادوی, براساس, براندنبورگ, براون, براویا, براى, براي, براير, براگ, برای, براین, برتر, برترین, برتون, برجام يعني, برحسب, برخاسته, برخط, برخطی, برخلاف, برخورد, برخوردار, برخوردارند, برخورددهنده, برخوردها, برخى, برخی, برد, برد،, بردارد, بردارنده, برداري, برداری, برداری،, برداشت, برداشتن, بردز, بردن, بردند, برده, بردهای, بردگی, بررسی, بررسی‌های, بررسی‌هایی, برروی, برزیل, برساند, برسانیم, برسد, برش, برعهده, برعکس, برق, برق،, برقرار, برقراری, برقي, برقی, برمبناء, برمودا, برنامة, برنامه, برنامه،, برنامهٔ, برنامه‌ای, برنامه‌ريزي‏های, برنامه‌ریزی, برنامه‌نوسی, برنامه‌نویسان, برنامه‌نویسی, برنامه‌ها, برنامه‌ها», برنامه‌هائی, برنامه‌های, برنامه‌پذیر, برنامه‌‌نویسی, برنامه‌‌های, برنامه‏ای, برند, برنده, برنده‌ی, برندگان, برندی, برنرزلی, برهان, برهم, برهمکنش, برو, برودکاستینگ, بروز, بروزرسانی, بروفن،, برونئی, برونته, بروند, بروندی, برونشتین, برون‌بری, برون‌داد؛, برون‌سلولیِ, بروکسل, بروکسل،, بروکهیون, بروکهیون،, بروی, برویم, بري, برپایی, برچسب, برچسب‌های, برکلی, برکلی،, برکناری, برگذاری, برگردانده, برگرفت, برگرفته, برگزار, برگزاری, برگشت, برگشتی, برگه‌دان, برگیرنده, بریتانیا, بریتانیا،, بریتانیای, بریتانیایی, بریتیش, بریل, بزرگ, بزرگ،, بزرگتر, بزرگترین, بزرگراه, بزرگنمایی, بزرگی, بزرگی،, بزرگ‌تر, بزرگ‌ترین, بزرگ‌ترین‌هایشان, بزن, بزنید, بزودی, بسازد, بسازید, بسامد, بستر, بستري, بستن, بسته, بسته،, بستهٔ, بسته‌بندی،, بسته‌ها, بسته‌های, بسته‌هایی, بستکبال, بستگی, بسط, بسن, بسيار, بسياري, بسپاری, بسکتبال, بسی, بسیار, بسیاری, بس‌پایین, بشر, بشر،, بشری, بشریت،, بشقاب, بشمار, بشناسد, بشنود, بشکه, بصری, بصورت, بطن, بطنها, بطنی, بطور, بطوریکه, بعد, بعدأ, بعداً, بعدها, بعدی, بعضاً, بعضی, بعلاوه, بعلت, بعنوان, بغداد, بفرد, بفرستد, بفهمیم, بقیۀ, بكار, بلادرنگ, بلاروس, بلافاصله, بلاگ, بلعكس, بلغارستان, بلك, بلند, بلند،, بلندتر, بلندتراز, بلندگوهاي, بلوتوث, بلوری, بلوغ, بلوک, بلوکه, بلوکی, بلژیک, بلژیک،, بلکه, بلکه،, بلیز, بلیزارد, بماند, بمانند،, بمانید, بمب, بمبی, بمنزله, بمنظور, بنا, بنابر, بنابراين, بنابراین, بنادر, بنام, بنانهاده, بنت, بنحوی, بند, بندر, بندرهای, بندرِ, بندي, بندی, بندیهای, بندی‌های, بنز, بنزين, بنزین, بنظر, بنگاه, بنگلادش, بنیاد, بنیادی, بنیادی،, بنیامین, بنیان, بنیانگذاری, بنیانگزاران, بنیان‌گذار, بنیتا, بنین, به،, بهاء, بهادار, بهای, بهبود, بهتر, بهترین, بهداشت, بهداشت،, بهداشتی, بهره, بهره‌برداری, بهره‌مند, بهره‌گیری, بهزیستی, بهشتی, بهم, بهمن, بهنگام, بهینه, بهینه سازی, بهینه‌سازی, به‌, به‌آسانی،, به‌اختصار, به‌خصوص, به‌درون, به‌دست, به‌دست‌, به‌روزرسانی‌های, به‌روزشدهٔ, به‌شمار, به‌شکل, به‌صورت, به‌طور, به‌طوری‌که, به‌عمل, به‌عنوان, به‌عهده, به‌فرد, به‌معنای, به‌معنی, به‌منظور, به‌نام, به‌هم, به‌همین, به‌هم‌تابیده, به‌هنگام, به‌و, به‌واسطه, به‌وسیله, به‌کار, به‌کارگیری, به‌گونه‌اي, به‌گونه‌ای, بو, بوئینگ, بوت, بوتان, بوتسوانا, بوتیلن, بود, بود،, بودن, بودن،, بودند, بودند،, بوده, بوده،, بوده‌است, بوده‌اند, بور, بورد, بورزه, بورس, بورس‌های, بورن, بورکینافاسو, بور۱۰،, بوزاینشتین, بوزون, بوسله, بوسنی, بوسيله, بوسیلة, بوسیله, بوفالو, بول, بولتbullet, بولد, بولسلاوسکی،, بولیوی, بومی, بوم‌شناسی, بوندسلیگا, بووه, بوک, بوکاسا, بوکس, بوکو, بوی, بویز, بویژه, بيارد, بيان, بيانگر, بيشتر, بيشتري, بيلدر،, بيماري, بيماريهاي, بيمه, بين, بيني, بين‌المللي, بين‌المللي،, بين‌المللي‌, بَش, بُرد, بپردازد, بپردازند, بچه, بچه‌هایی, بکار, بکارگرفته, بکارگیری, بکشد, بکمک, بکند, بکند،, بگذارد, بگذارند, بگذرند, بگونه‌ای, بگونه‌ایکه, بگیرد, بگیرند, بگیم, بی, بی سیم, بیال, بیان, بیانگر, بیانیه, بیاورد, بیایند, بیبر, بیت, بیتل‌ها, بیتی, بیت‌ها, بیدار, بیروت, بیرون, بیرونی, بیرون‌زدگی, بیز, بیس, بیسائو, بیست, بیستمین, بیسیم, بیسیم», بیسیک, بیش, بیشتر, بیشتری, بیشترین, بیشماری, بیشینه, بیش‌تر, بیش‌تر،, بیضه, بیل, بیلبورد, بیلدر, بیلی, بیلیروبین, بیلیون, بیلیونیم, بیم, بیمار, بیماران, بیماران،, بیمارستان, بیماری, بیماریها, بیماریهای, بیماریهایی, بیماری‌, بیماری‌ها, بیماری‌های, بیمه, بین, بیناسن, بیند, بیننده, بینندگان, بینگ, بینی, بینی،, بینی‌های, بین‌الملل, بین‌المللی, بین‌المللی،, بین‌المللی‌ترین, بین‌الملی, بیهوشی, بیوتیک, بیوشیمی, بیوشیمی،, بی‌, بی‌ابزار, بی‌اتلاف, بی‌اس‌دی, بی‌اس‌دی‌آی, بی‌ام‌سی, بی‌بی‌سی, بی‌خدایی, بی‌درنگ،, بی‌سابقه, بی‌سی, بی‌سیم, بی‌سیمی, بی‌طرفی, بی‌همتا, بی‌پی, ت, تأثير, تأثیر, تأخیر, تأسيس, تأسيس‌, تأسیس, تأسیس،, تأسیسات, تأسیساتی, تأمین, تأکید, تأیید, تئوري،, تئوری, تئوریهای, تئوریک, تا, تائید, تابستان, تابستانی, تابش, تابش», تابع, تابعه, تابعی،, تابلو, تابلوی, تابناک, تات يعني, تاثيرگذار, تاثیر, تاثیرات, تاثیرش, تاريخ, تاريخي, تاریخ, تاریخی, تاریخی،, تاریکی, تازه, تازه‌کار, تاسسیات, تاسيس, تاسیس, تاسیسات, تاشکند،, تافل, تاكنون،, تالاسمی،, تام, تامس, تامسون, تاموئین, تامين, تامين،, تامین, تاندر, تانزانیا, تانسور, تانل, تانک, تاوری, تاپ, تاکتیک, تاکنون, تایوان, تایپ, تایید, تاییدنامه, تایین, تبادل, تبخیر, تبديل, تبدیل, تبریز, تبصره, تبعیت, تبعیض», تبلیغ, تبلیغات, تبلیغاتی, تبه‌کاری, تبیین, تحت, تحتانی, تحتانی‌, تحریر, تحریم‌های, تحریک, تحریک‌کننده, تحصيلي, تحصیل, تحصیلات, تحصیلی, تحصیل‌کرده, تحقق, تحقيقات, تحقيقات،, تحقيقاتي, تحقيقاتی, تحقيقات‌،, تحقیق, تحقیقات, تحقیقاتی, تحقیقاتیدرمانی, تحقیقی, تحليل،, تحلیل, تحلیلگر, تحلیلی, تحلیل‌های, تحمل, تحول, تحولات, تحويل, تحویل, تحکیم, تخت, تختال, تخته, تخریب, تخصص, تخصصی, تخصص‌, تخصيص‌, تخلخلهای, تخلیه, تخلیهٔ, تخمدان, تخمدانها, تخمدانی, تخمین, تخمینی, تخیلی, تداخل, تدارکات, تداول, تداوم, تدبیرات, تدری, تدریس, تدوین, تر, تر،, تراالکترون, ترابایت, ترابایتی, ترابری, تراز, ترازهای, تراشه, تراشه‌ها, تراشه‌هائی, تراشه‌های, تراشیدن, ترافیک, ترانزیستور, ترانس, ترانسفورماتور, ترانسفورماتوری, ترانسیور, ترانه, تراکم, تراکنش, تراکنشی, تراکنش‌های, تربیت, ترتیب, ترتیبی, تردمیل،, تردوی, ترس, ترسناک, ترسیم, ترسیمی, ترشح, ترشمایه, ترشمایهنیازمند, ترغیب, ترفیع, ترك, ترمز, ترمزها, ترمودینامیک, ترمودینامیکی, ترموستات, ترموپلاست, ترمیستور, ترمیستور‌ها, ترمیم, ترمیم،, ترمینال, ترمینال‌ها, ترمینال‌های, ترم‌های, ترن, تروا, ترور, تروریستی, تروریستی،, تروریسم, ترومبوز, ترومبوپلاستین, تروی, تري, ترک, ترک،, ترکيبي, ترکیب, ترکیبات, ترکیبی, ترکیب‌های, ترکیه, تری, تریاژ, تریبل, تریلر, تریلیون, ترین, ترینیداد, تریپ, تریپتامین, تزریق, تزریقی, تست, تستوسترون, تست‌های, تسریع, تسلط, تسلیحات, تسلیم, تسهیل, تسهیلات, تسهیم, تسویه, تشخص, تشخیص, تشخیصی, تشدید, تشریح, تشریفات, تشرین, تشعشع, تشكيل, تشنه, تشویق, تشکل, تشکيل, تشکیل, تشکیلات, تشکیلاتی, تصادفی, تصادم, تصاعد, تصاوير, تصاویر, تصاویر،, تصاویری, تصحیح, تصدیق, تصرف, تصفيه, تصميم, تصميمات, تصمیم, تصمیمات, تصمیم‌های, تصمیم‌گیری, تصمیم‌گیری‌ها, تصور, تصورات, تصويب, تصویب, تصویر, تصویر،, تصویربرداری, تصویرسازی, تصویرهای, تصویرگیری, تصویری, تضامنی, تضمين, تضمین, تطابق, تطبیق, تطبیقی, تطبیقی،, تعاریف, تعاطي, تعامل, تعامل،, تعاملات, تعاملی, تعاملی‌تر, تعبیر, تعبیه, تعداد, تعدادی, تعدیل, تعرفه‌ی, تعريف, تعریف, تعریفی, تعصب, تعلق, تعلیق, تعلیم, تعلیمات, تعمیر, تعمیرات, تعهدات, تعويض, تعویض, تعيين, تعیین, تعیین‌شده،, تغذیه, تغيير, تغييرات, تغييراست, تغیر, تغییر, تغییر،, تغییرات, تغییرداده, تغییرشکل, تغییرهای, تفاوت, تفریحی, تفریحی،, تفریق, تفلیس, تفلیس،, تفنگ, تفنگ‌ها, تفنگ‌های, تفکر, تفکیک, تفکیکی, تفکیک‌پذیری, تقاضا, تقاضای, تقاطع‌ها, تقريبا, تقریبا, تقریباً, تقریبی, تقسیم, تقسیمات, تقسیماتی, تقسیم‌بندی, تقلب, تقلید, تقويت‌, تقویت, تقویم, تكنولوژی, تكنولوژیهای, تكنيك, تكیه, تلاش, تلاش‌های, تلاقی, تلر, تلسکوپ, تلسکوپی, تلسکوپ‌های, تلفات, تلفظ, تلفن, تلفن،, تلفنی, تلفنی،, تلفن‌های, تلفیق, تلفیقگر, تلفیقی, تلنت, تله, تلویزیون, تلویزیونی, تلویزیون‌ها, تلگراف, تل‌نت, تماس, تماسی, تماس‌ها, تماس‌های, تماشاکننده, تمام, تمامي, تمامی, تمایز, تمثیل, تمدن, تمدن‌های, تمرکز, تمرین, تمسك‌, تناسب, تناسلی, تناقضات, تناوبی،, تناژ, تند, تندرست, تندرو, تنسی, تنش, تنش،, تنظيم, تنظیم, تنظیمات, تنفس, تنفسی, تنها, تنهايي, تنهایی, تنهایی،, تنگراه, تنگستن, تنیس, تنیس‌بازان, تها, تهدیدآمیز, تهران, تهران،, تهویه, تهيه, تهیه, تهیه‌کننده, تو, توابع, توابعی, توافق, توافقنامه‌ای, توالند, توالی, توام, توان, توانایی, توانبخشی, تواند, توانست, توانسته, توانند, توانيد, توانی, توانید, توانیر, توانیر يعني, توباگو, توث, توخالی, توده, تودیع, تور, توربین, توربینهای, توربین‌های, تورنتو, توریوم, توزيع, توزیع, توزیع‌شده, توزیع‌های, توسان, توسط, توسعه, توسعه،, توسعهٔ, توسعه‌, توسعه‌است, توسعه‌ای, توسعه‌دهندگان, توشیبا, توصيفي, توصيه‌هاي, توصیف, توصیه, توصیه‌شده،, توضيح 2A, توضيح 2D, توضيح 3D, توضيح 3G, توضيح 3GP, توضيح 4D, توضيح 4G, توضيح 4WD, توضيح 4WS, توضيح @, توضيح AG, توضيح AP, توضيح A2DP, توضيح AA, توضيح AAAS, توضيح AAC, توضيح AAL, توضيح AAM, توضيح AAPM, توضيح AAPT, توضيح AAS, توضيح AASHTO, توضيح ABA, توضيح ABAS, توضيح ABB, توضيح ABC, توضيح ABG, توضيح ABGs, توضيح ABI, توضيح ABNA, توضيح ABR, توضيح ABRS, توضيح ABS, توضيح ABV, توضيح ABWR, توضيح AC, توضيح ACAN, توضيح ACE, توضيح ACEA, توضيح ACGIH, توضيح ACH, توضيح AChR, توضيح ACI, توضيح ACID, توضيح ACK, توضيح ACL, توضيح ACM, توضيح ACP, توضيح ACPI, توضيح ACS, توضيح ACSM, توضيح ACSOPRI, توضيح ACTH, توضيح ACU, توضيح AD, توضيح ADA, توضيح ADAS, توضيح ADC, توضيح ADF, توضيح ADH, توضيح ADHD, توضيح ADHOC, توضيح ADIDAS, توضيح ADL, توضيح ADM, توضيح ADPCM, توضيح ADS, توضيح ADSIB, توضيح ADSL, توضيح AE, توضيح AEC, توضيح AED, توضيح AEI, توضيح AEOI, توضيح AEP, توضيح AERONIC, توضيح AES, توضيح AF, توضيح AFC, توضيح AFCET, توضيح AFD, توضيح AFDW, توضيح AFE, توضيح AFFW, توضيح AFIPS, توضيح AFK, توضيح AFLT, توضيح AFM, توضيح AFOOFA, توضيح AFS, توضيح AFV, توضيح AG, توضيح AGG, توضيح AGM, توضيح AGN, توضيح AGP, توضيح AGPS, توضيح AGR, توضيح AGS, توضيح AHA, توضيح AHCI, توضيح AHP, توضيح AI, توضيح AIA, توضيح AIAA, توضيح AIC, توضيح AIChE, توضيح AICPA, توضيح AIDS, توضيح AIG, توضيح AILLF, توضيح AIM, توضيح AIP, توضيح AIS, توضيح AISP, توضيح AIX, توضيح AJA, توضيح AJAX, توضيح AL, توضيح ALA, توضيح ALARA, توضيح ALF, توضيح ALICE, توضيح ALP, توضيح ALS, توضيح ALT, توضيح ALU, توضيح AM, توضيح AMA, توضيح AMD, توضيح AMG, توضيح AML, توضيح AMOLED, توضيح AMP, توضيح AMR, توضيح AMSL, توضيح AMT, توضيح AMTS, توضيح AMU, توضيح AN, توضيح ANA, توضيح ANL, توضيح ANS, توضيح ANSI, توضيح ANWB, توضيح AO, توضيح AOB, توضيح AODV, توضيح AOFC, توضيح AOL, توضيح AP, توضيح APA, توضيح APC, توضيح APEC, توضيح API, توضيح APK, توضيح APL, توضيح APM, توضيح APML, توضيح APPC, توضيح APS, توضيح APT, توضيح APU, توضيح AQ, توضيح AR, توضيح ARA, توضيح ARF, توضيح ARIA, توضيح ARO, توضيح ARP, توضيح ARPA, توضيح ARS, توضيح ARTE, توضيح AS, توضيح ASA, توضيح ASAN, توضيح ASAP, توضيح ASCE, توضيح ASCII, توضيح ASD, توضيح ASEAN, توضيح ASF, توضيح ASFAR, توضيح ASI, توضيح ASIC, توضيح ASL, توضيح ASLA, توضيح ASME, توضيح ASMR, توضيح ASN, توضيح ASP, توضيح ASR, توضيح AST, توضيح ASTM, توضيح ASTRO, توضيح ASX, توضيح AT, توضيح ATC, توضيح ATI, توضيح ATLAS, توضيح ATM, توضيح ATP, توضيح ATT, توضيح ATU, توضيح ATV, توضيح AU, توضيح AUB, توضيح AUD, توضيح AUI, توضيح AUR, توضيح AUT, توضيح AUX, توضيح AV, توضيح AVC, توضيح AVG, توضيح AVI, توضيح AVL, توضيح AVN, توضيح AVR, توضيح AW, توضيح AWACS, توضيح AWC, توضيح AWD, توضيح AWG, توضيح AWK, توضيح AWS, توضيح AZ, توضيح AZA, توضيح B2B, توضيح B2C, توضيح BA, توضيح BAB, توضيح BASF, توضيح BASH, توضيح BAT, توضيح BAX, توضيح BB, توضيح BBB, توضيح BBC, توضيح BBS, توضيح BBW, توضيح BC, توضيح BCC, توضيح BCCI, توضيح BCD, توضيح BCF, توضيح BCI, توضيح BCM, توضيح BCPL, توضيح BCS, توضيح BD, توضيح BDI, توضيح BDOS, توضيح BDR, توضيح BDSM, توضيح BE, توضيح BENQ, توضيح BeOS, توضيح BF, توضيح BFF, توضيح BG, توضيح BGL, توضيح BGM, توضيح BGP, توضيح BH, توضيح BI, توضيح BID, توضيح BIEBER, توضيح BIEL, توضيح Bing, توضيح BIO, توضيح BIOS, توضيح BIPC, توضيح BIT, توضيح BJ, توضيح BJT, توضيح BLH, توضيح BM, توضيح BMC, توضيح BMCG, توضيح BMI, توضيح BMM, توضيح BMP, توضيح BMS, توضيح BMW, توضيح BN, توضيح BNC, توضيح BNCT, توضيح BNF, توضيح BNL, توضيح BO, توضيح BOE, توضيح BOLD, توضيح BOM, توضيح BOP, توضيح BOQ, توضيح BOT, توضيح BP, توضيح BPD, توضيح bpdu, توضيح BPH, توضيح BPI, توضيح BPJ, توضيح BPM, توضيح BPR, توضيح BPS, توضيح BR, توضيح BRAC, توضيح BRAVIA, توضيح BRB, توضيح BREW, توضيح BRIDGE, توضيح Bro, توضيح BRT, توضيح BS, توضيح BSB, توضيح BSC, توضيح BSD, توضيح BSI, توضيح BSkyB, توضيح BSM, توضيح BSOD, توضيح BSON, توضيح BSSAP, توضيح BT, توضيح BTA, توضيح BTPPC, توضيح BTS, توضيح BTSP, توضيح BTU, توضيح BTW, توضيح BUN, توضيح BUS, توضيح BV, توضيح BW, توضيح BWG, توضيح BWR, توضيح BY, توضيح BZ, توضيح C, توضيح C&E, توضيح C&F, توضيح C3, توضيح C4D, توضيح CA, توضيح CAB, توضيح CACI, توضيح CAD, توضيح CADD, توضيح CAE, توضيح CAH, توضيح CAI, توضيح CAL, توضيح CalTech, توضيح CAM, توضيح CAMPEP, توضيح CAN, توضيح CANDU, توضيح CAP, توضيح CAS, توضيح CASR, توضيح CAT, توضيح CAT5, توضيح CBA, توضيح CBB, توضيح CBC, توضيح CBD, توضيح CBE, توضيح CBI, توضيح CBIR, توضيح CBL, توضيح CBP, توضيح CBR, توضيح CBS, توضيح CBSE, توضيح CBT, توضيح CBU, توضيح CC, توضيح CCA, توضيح CCB, توضيح CCC, توضيح CCCAM, توضيح CCD, توضيح CCDA, توضيح CCDP, توضيح CCENT, توضيح CCIE, توضيح CCIP, توضيح CCITT, توضيح CCK, توضيح CCNA, توضيح CCNP, توضيح CCP, توضيح CCPR, توضيح CCSI, توضيح CCSP, توضيح CCT, توضيح CCTLD, توضيح CCTV, توضيح CCU, توضيح CCVP, توضيح CD, توضيح CD-ROM, توضيح CDC, توضيح CDL, توضيح CDMA, توضيح CDN, توضيح CDP, توضيح CDPD, توضيح CDSCC, توضيح CE, توضيح CEA, توضيح CEH, توضيح CEN, توضيح CENTRI, توضيح CEO, توضيح CEPT, توضيح CERN, توضيح CERT, توضيح CES, توضيح CEST, توضيح CET, توضيح CF, توضيح CFA, توضيح CFC, توضيح CFD, توضيح CFDA, توضيح CFE, توضيح CFM, توضيح CFO, توضيح CFR, توضيح CG, توضيح CGI, توضيح CGS, توضيح CH, توضيح CHF, توضيح CHM, توضيح CHP, توضيح CHROOT, توضيح CHTML, توضيح CHU, توضيح CI, توضيح CIA, توضيح CIF, توضيح CIFS, توضيح CIM, توضيح CIN, توضيح CIO, توضيح CIP, توضيح CIPA, توضيح CIQ, توضيح CIS, توضيح CISA, توضيح CISM, توضيح CK, توضيح CKA, توضيح CL, توضيح CLDC, توضيح CLI, توضيح CLP, توضيح CLT, توضيح CM, توضيح CMM, توضيح CMOS, توضيح CMR, توضيح CMS, توضيح CMT, توضيح CMV, توضيح CMYK, توضيح CN, توضيح CNC, توضيح CNG, توضيح CNN, توضيح CNPA, توضيح CNPC, توضيح CNS, توضيح CNSA, توضيح CO, توضيح COBBA, توضيح COBIT, توضيح COBOL, توضيح COD, توضيح CODAL, توضيح CODEC, توضيح COGO, توضيح COM, توضيح COMPAS, توضيح CONCACAF, توضيح COPD, توضيح COQ, توضيح COSO, توضيح CP, توضيح CPA, توضيح CPC, توضيح CPCR, توضيح CPHS, توضيح CPI, توضيح CPJ, توضيح CPK, توضيح CPL, توضيح CPLD, توضيح CPM, توضيح CPP, توضيح CPR, توضيح CPS, توضيح CPSS, توضيح CPT, توضيح CPU, توضيح CQU, توضيح CR, توضيح CR7, توضيح CRAC, توضيح CRC, توضيح CRF, توضيح CRISPR, توضيح CRM, توضيح CROM, توضيح CRP, توضيح CRT, توضيح CSA, توضيح CSC, توضيح CSD, توضيح CSF, توضيح CSI, توضيح CSMA, توضيح CSMU, توضيح CSNY, توضيح CSP, توضيح CSS, توضيح CSU, توضيح CSV, توضيح CT, توضيح CTC, توضيح CTE, توضيح CTIO, توضيح CTR, توضيح CTRL, توضيح CTS, توضيح CTU, توضيح CU, توضيح CUDA, توضيح CUFT, توضيح CUL, توضيح CUT, توضيح CV, توضيح CVA, توضيح CVC, توضيح CVD, توضيح CVP, توضيح CVR, توضيح CVS, توضيح CVSS, توضيح CVT, توضيح CVV2, توضيح CWM, توضيح CX, توضيح CY, توضيح CZ, توضيح Czechoslovakia, توضيح D, توضيح D&C, توضيح D&E, توضيح DAF, توضيح DAFA, توضيح DAT, توضيح DAW, توضيح DB, توضيح DBA, توضيح DBMF, توضيح DBMS, توضيح DC, توضيح DCC, توضيح DCCP, توضيح DCE, توضيح DCF, توضيح DCL, توضيح DCS, توضيح DDL, توضيح DDMA, توضيح DDOS, توضيح DDP, توضيح DDR, توضيح DDR2, توضيح DDR3, توضيح DDS, توضيح DDU, توضيح DE, توضيح DEA, توضيح DEC, توضيح DEP, توضيح DEQ, توضيح DES, توضيح DFA, توضيح DFD, توضيح DFL, توضيح DFS, توضيح DG, توضيح DHCP, توضيح DHEA, توضيح DHEAs, توضيح DHL, توضيح DHS, توضيح DHT, توضيح DHTML, توضيح DIA, توضيح DIC, توضيح DICOM, توضيح DIF, توضيح DIN, توضيح DIP, توضيح Dir, توضيح DIS, توضيح DIV, توضيح DIVX, توضيح DIX, توضيح DJ, توضيح DJVU, توضيح DK, توضيح DL, توضيح DLC, توضيح DLE, توضيح DLL, توضيح DLM, توضيح DLNA, توضيح DM, توضيح DMA, توضيح DMD, توضيح DMF, توضيح DMG, توضيح DMI, توضيح DMIS, توضيح DML, توضيح DMP, توضيح DMPA, توضيح DMS, توضيح DMT, توضيح DMX, توضيح DMZ, توضيح DNA, توضيح DNC, توضيح DNF, توضيح DNN, توضيح DNR, توضيح DNS, توضيح DNSSEC, توضيح DO, توضيح DOA, توضيح DOC, توضيح DOD, توضيح DOE, توضيح DOI, توضيح DOL, توضيح DOM, توضيح DORIS, توضيح DOS, توضيح DOT, توضيح DPA, توضيح DPI, توضيح DPMA, توضيح DRAM, توضيح DRDC, توضيح DRM, توضيح DRO, توضيح DSC, توضيح DSE, توضيح DSL, توضيح DSLAM, توضيح DSM, توضيح DSN, توضيح DSP, توضيح DSR, توضيح DSSC, توضيح DSSS, توضيح DST, توضيح DTAP, توضيح DTD, توضيح DTE, توضيح DTI, توضيح DTMF, توضيح DTS, توضيح DUB, توضيح DVB, توضيح DVBS2, توضيح DVD, توضيح DVI, توضيح DVM, توضيح DVR, توضيح DVT, توضيح DW, توضيح DWF, توضيح DWG, توضيح DWI, توضيح DWT, توضيح DyWT, توضيح DZ, توضيح E.G., توضيح EA, توضيح EAF, توضيح EAN, توضيح EB, توضيح EBCT, توضيح EBD, توضيح EBM, توضيح EBTO, توضيح EBV, توضيح EC, توضيح EC2, توضيح ECA, توضيح ECC, توضيح ECG, توضيح ECGEKG, توضيح ECM, توضيح ECO, توضيح ECOSOC, توضيح eCPM, توضيح ECS, توضيح ECU, توضيح ED, توضيح EDGE, توضيح EDR, توضيح EDU, توضيح EE, توضيح EEE, توضيح EEG, توضيح EENT, توضيح EEPROM, توضيح EFT, توضيح EG, توضيح EGPECO, توضيح EGSM, توضيح EH, توضيح EIGRP, توضيح EIRP, توضيح ELECOMP, توضيح ELF, توضيح ELN, توضيح ELO, توضيح ELP, توضيح EM, توضيح EMP, توضيح EMS, توضيح EMV, توضيح EN, توضيح ENV, توضيح EO, توضيح EOC, توضيح EOF, توضيح EOM, توضيح EOS, توضيح EPA, توضيح EPC, توضيح EPCC, توضيح EPEA, توضيح EPO, توضيح EPR, توضيح EPROM, توضيح EPS, توضيح EPSON, توضيح EPUB, توضيح EQ, توضيح EQV, توضيح ER, توضيح ERC, توضيح ERCP, توضيح ERD, توضيح ERI, توضيح ERIC, توضيح ERM, توضيح ERP, توضيح ERT, توضيح ERV, توضيح ES, توضيح ESA, توضيح ESC, توضيح ESP, توضيح ESPN, توضيح ESR, توضيح ESRP, توضيح EST, توضيح ET, توضيح ETAT, توضيح ETC, توضيح ETS, توضيح ETSI, توضيح EU, توضيح EUAV, توضيح EUR, توضيح EVA, توضيح EXE, توضيح EXI, توضيح EXIF, توضيح EXT2, توضيح EXW, توضيح FAA, توضيح FAB, توضيح FAMOS, توضيح FAO, توضيح FAP, توضيح FAQ, توضيح FAS, توضيح FAT, توضيح FATF, توضيح FB, توضيح FBI, توضيح FBS, توضيح FC, توضيح FCA, توضيح FCB, توضيح FCC, توضيح FCFS, توضيح FCH, توضيح FCL, توضيح FCS, توضيح FCUK, توضيح FDA, توضيح FDD, توضيح FDDI, توضيح FDL, توضيح FDM, توضيح FDN, توضيح FDR, توضيح FDS, توضيح FEAR, توضيح FEC, توضيح FEI, توضيح FEL, توضيح FEM, توضيح FEMA, توضيح FEN, توضيح FER, توضيح FES, توضيح FET, توضيح FEV, توضيح FEV1, توضيح FF, توضيح FFF, توضيح FHI, توضيح FHS, توضيح FHSS, توضيح FI, توضيح FIA, توضيح FIAA, توضيح FIAP, توضيح FIAPF, توضيح FIFA, توضيح FIFO, توضيح FILA, توضيح FILO, توضيح FIRST, توضيح FIVA, توضيح FIVB, توضيح FJ, توضيح FK, توضيح FLAC, توضيح FLOPS, توضيح FLS, توضيح FLV, توضيح FM, توضيح FMP, توضيح FMRI, توضيح FO, توضيح FOB, توضيح FODISK, توضيح FOP, توضيح FORTRAN, توضيح FOSS, توضيح FOTA, توضيح FPGA, توضيح FPLA, توضيح FPS, توضيح FPU, توضيح FQDN, توضيح FR, توضيح FRAM, توضيح FRC, توضيح FS, توضيح FSB, توضيح FSCK, توضيح FSF, توضيح FSH, توضيح FSHD, توضيح FSL, توضيح FSM, توضيح FT, توضيح FTA, توضيح FTC, توضيح FTP, توضيح FUO, توضيح FUSE, توضيح FVC, توضيح FWB, توضيح G, توضيح G6PD, توضيح GA, توضيح GAE, توضيح GAIT, توضيح GAMOH, توضيح GB, توضيح GBA, توضيح GBL, توضيح GBP, توضيح GBT, توضيح GC, توضيح GCB, توضيح GCC, توضيح GCFR, توضيح GCLID, توضيح GCRV, توضيح GCSF, توضيح GCT, توضيح GD, توضيح GDI, توضيح GDP, توضيح GDSS, توضيح GE, توضيح GEM, توضيح GERD, توضيح GF, توضيح GFDL, توضيح GFR, توضيح GFX, توضيح GGP, توضيح GH, توضيح GHQ, توضيح GHRF, توضيح GI, توضيح GIF, توضيح GIGO, توضيح GIMP, توضيح GIS, توضيح GISS, توضيح GK, توضيح GKN, توضيح GL, توضيح GLA, توضيح GLB, توضيح GLBP, توضيح GLC, توضيح GLONAS, توضيح GLS, توضيح GLX, توضيح GM, توضيح GMAT, توضيح GMAW, توضيح GMBH, توضيح GMC, توضيح GMP, توضيح GMT, توضيح GN, توضيح GNC, توضيح GND, توضيح GNOME, توضيح GnRH, توضيح GNS3, توضيح GNSS, توضيح GNU, توضيح GOM, توضيح GPA, توضيح GPIB, توضيح GPO, توضيح GPP, توضيح GPRS, توضيح GPS, توضيح GPSS, توضيح GPU, توضيح GQ, توضيح GR, توضيح GRB, توضيح GRD, توضيح GRE, توضيح GREP, توضيح GRP, توضيح GS1, توضيح GSA, توضيح GSM, توضيح GSS, توضيح GSU, توضيح GT, توضيح GTA, توضيح GTFO, توضيح GTG, توضيح GTLD, توضيح GTS, توضيح GU, توضيح Guadaloupe, توضيح GUI, توضيح GW, توضيح GY, توضيح GYM, توضيح HA, توضيح HAARP, توضيح HACCP, توضيح HARPS, توضيح HAS, توضيح HAWT, توضيح Hb, توضيح HBK, توضيح HBO, توضيح HBV, توضيح HC, توضيح HCA, توضيح HCG, توضيح HCL, توضيح HCP, توضيح HCT, توضيح HCV, توضيح HD, توضيح HDA, توضيح HDBMS, توضيح HDC, توضيح HDD, توضيح HDI, توضيح HDL, توضيح HDMI, توضيح HDML, توضيح HDR, توضيح HDTS, توضيح HELLADS, توضيح HEPA, توضيح HEVC, توضيح HF, توضيح HGB, توضيح HGP, توضيح HGPCO, توضيح HHMI, توضيح HHS, توضيح HIM, توضيح HiperMAN, توضيح HIPO, توضيح HIPPA, توضيح HIS, توضيح HIV, توضيح HK, توضيح HKCS, توضيح HM, توضيح HMAC, توضيح HMM, توضيح HN, توضيح HOL, توضيح HP, توضيح HP-UX, توضيح HPA, توضيح HPD, توضيح HPF, توضيح HPH, توضيح HPL, توضيح HPLC, توضيح HPX, توضيح HQL, توضيح HR, توضيح HRG, توضيح HRM, توضيح HRMS, توضيح HRN, توضيح HRPD, توضيح HRRN, توضيح HRT, توضيح HRU, توضيح HRW, توضيح HS, توضيح HSBC, توضيح HSCSD, توضيح HSCT, توضيح HSDPA, توضيح HSE, توضيح HSM, توضيح HSP, توضيح HST, توضيح HSTS, توضيح HSUPA, توضيح HSV, توضيح HT, توضيح HTC, توضيح HTML, توضيح HTML5, توضيح HTN, توضيح HTTP, توضيح HTTPS, توضيح HU, توضيح HUB, توضيح HUD, توضيح HUDF, توضيح HUP, توضيح HURD, توضيح HV, توضيح HVAC, توضيح HVDC, توضيح HW, توضيح HYIP, توضيح HZ, توضيح IA, توضيح IAAF, توضيح IaaS, توضيح IAB, توضيح IABA, توضيح IACI, توضيح IADC, توضيح IAEA, توضيح IAHD, توضيح IAIO, توضيح IAMU, توضيح IANA, توضيح IAS, توضيح IATA, توضيح IAU, توضيح IAVA, توضيح IBA, توضيح IBAN, توضيح IBCCI, توضيح IBI, توضيح IBM, توضيح IBRD, توضيح IBS, توضيح IBTO, توضيح IBW, توضيح IBWM, توضيح IC, توضيح ICANN, توضيح ICAO, توضيح ICC, توضيح ICCA, توضيح ICCE, توضيح ICCF, توضيح ICCID, توضيح ICCP, توضيح ICCS, توضيح ICD, توضيح ICDL, توضيح ICE, توضيح ICES, توضيح ICF, توضيح ICFI, توضيح IChemE, توضيح ICI, توضيح ICMP, توضيح ICOMOS, توضيح ICOT, توضيح ICP, توضيح ICQ, توضيح ICRC, توضيح ICS, توضيح ICSA, توضيح ICT, توضيح ICTP, توضيح ICTR, توضيح ICU, توضيح ID, توضيح IDA, توضيح IDC, توضيح IDE, توضيح IDER, توضيح IDF, توضيح IDL, توضيح IDM, توضيح IDP, توضيح IDS, توضيح IE, توضيح IEAOI, توضيح IEASIS, توضيح IEC, توضيح IEDSA, توضيح IEE, توضيح IEEE, توضيح IELTS, توضيح IERA, توضيح IETF, توضيح IF, توضيح IFAB, توضيح IFAC, توضيح IFIP, توضيح IFLA, توضيح IFN, توضيح IG, توضيح IGA, توضيح IGBT, توضيح IGEM, توضيح IGF, توضيح IGMP, توضيح IGS, توضيح IGTC, توضيح IHA, توضيح IHEA, توضيح IHF, توضيح IHN, توضيح IHU, توضيح IIAF, توضيح IICHS, توضيح IIE, توضيح IIES, توضيح IIHF, توضيح IIIE, توضيح IIOT, توضيح IIS, توضيح IISA, توضيح IIT, توضيح IKCO, توضيح IKE, توضيح IKEA, توضيح IKIA, توضيح IL, توضيح ILCP, توضيح ILI, توضيح ILNA, توضيح ILO, توضيح ILS, توضيح IM, توضيح IMAO, توضيح IMAP, توضيح IMDB, توضيح IMEI, توضيح IMES, توضيح IMF, توضيح IMI, توضيح IMIDRO, توضيح IMO, توضيح IMPS, توضيح IMS, توضيح IMSI, توضيح IMTS, توضيح IMUSA, توضيح IN, توضيح INC, توضيح Incoterms, توضيح INI, توضيح INL, توضيح INR, توضيح INSEP, توضيح INT, توضيح INTEL, توضيح InterPol, توضيح IO, توضيح IOC, توضيح IODC, توضيح IONS, توضيح IOP, توضيح IOPS, توضيح IORS, توضيح IOS, توضيح IOT, توضيح IOU, توضيح IP, توضيح IPA, توضيح IPAI, توضيح IPB, توضيح IPCC, توضيح IPCO, توضيح IPM, توضيح IPN, توضيح IPO, توضيح IPOD, توضيح IPP, توضيح IPS, توضيح IPsec, توضيح IPSJ, توضيح IPT, توضيح IPU, توضيح IPV4, توضيح IPV6, توضيح IQ, توضيح IR, توضيح IRAEE, توضيح IRC, توضيح IrDA, توضيح IRES, توضيح IRI, توضيح IRIAF, توضيح IRIB, توضيح IRINN, توضيح IRIP, توضيح IRIPLA, توضيح IRIPP, توضيح IRIS, توضيح IRISL, توضيح IRITF, توضيح IRLG, توضيح IRM, توضيح IRNA, توضيح IRNSS, توضيح IRPS, توضيح IRQ, توضيح IRR, توضيح IRSME, توضيح IRSRM, توضيح IRSS, توضيح IRV, توضيح IS, توضيح IS-IS, توضيح ISA, توضيح ISACA, توضيح ISAEM, توضيح ISAM, توضيح ISAMEM, توضيح ISAV, توضيح ISBD, توضيح ISBN, توضيح ISC, توضيح ISCA, توضيح ISCE, توضيح ISDB, توضيح ISDN, توضيح ISE, توضيح ISEE, توضيح ISH, توضيح ISI, توضيح ISICE, توضيح ISIN, توضيح ISIRI, توضيح ISIS, توضيح ISM, توضيح ISME, توضيح ISNA, توضيح ISO, توضيح ISOBC, توضيح ISOICO, توضيح ISP, توضيح ISPA, توضيح ISPE, توضيح ISPG, توضيح ISR,