مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مپتا

مخفف عبارت مپتا

موسسه پژوهشی تدبیر اندیشان
موسسه پژوهشی تدبیراندیشان علم ایران...
FGM

مخفف عبارت FGM

Female Genital Mutilation
از اواخر دهه هفتاد میلادی لغت FGM)‎)...
SRE

مخفف عبارت SRE

Sadra Rayan Ebtekar
شرکت صدرا رایان ابتکار در نیمه دوم سال...