مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IUCN
مخفف عبارت IUCN
International Union for Conservation of Nature
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت...
IMLD
مخفف عبارت IMLD
International Mother Language Day
روز ۲۱ فوریه (۲ اسفند) از طرف یونسکو به...
UPU
مخفف عبارت UPU
Universal Postal Union
اتحادیه جهانی پست (UPU) نخستین انجمن در...
GAISF
مخفف عبارت GAISF
General Association of International Sports Federations
انجمن جهانی فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی...
IFBB
مخفف عبارت IFBB
International Federation of BodyBuilding and Fitness
فدراسیون جهانی بدن‌سازی و تناسب‌اندام...
IAA
مخفف عبارت IAA
International Advertising Association
سازمان جهانی تبلیغات IAA یا اتحادیه...