مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NFT

مخفف عبارت NFT

Non-Fungible Token
رمز غیرقابل معاوضه (ان‌اف‌تی) نوع خاصی...
USPTO

مخفف عبارت USPTO

United States Patent and Trademark Office
اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات...
BJT

مخفف عبارت BJT

Bipolar Junction Transistor
ترانزیستورهای دو قطبی پیوندی، این نوع...
RSA

مخفف عبارت RSA

Rivest Shamir Adleman
در بحث رمزنگاری، آراس‌اِی (RSA) شیوه‌ای...
TUBE

مخفف عبارت TUBE

Thermal Underwater Buoyancy Exchange
تبادل حرارتی شناور زیر آب (اختراع...