مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SNES
مخفف عبارت SNES
Super Nintendo Entertainment System
سوپر نینتندو انترتیمنت سیستم (Super...
LIBS
مخفف عبارت LIBS
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروشکست...
LIGA
مخفف عبارت LIGA
Lithographie، Gablvanoformung، Abformung
لیگا (LIGA) مخفف کلمات آلمانی نشان...
JCT
مخفف عبارت JCT
Juxtaglomerular Cell Tumor
تومور سلول جنب‌گلومرولی که نام دیگر آن...
ASTER
مخفف عبارت ASTER
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و گسیل...
PKM
مخفف عبارت PKM
Personal Knowledge Management
مدیریت دانش شخصی (PKM) مجموعه‌ای از...
IGBT
مخفف عبارت IGBT
Insulated Gate Bipolar Transistor
ترانزیستور دو قطبی با درگاه عایق شده یا...
NEMS
مخفف عبارت NEMS
NanoElectroMechanical Systems
سیستم‌های نانو الکترومکانیکی (NEMS)...
ZFS
مخفف عبارت ZFS
Zettabyte File System
ZFS فایل‌ سیستمی است که اولین بار توسط...
SUMO
مخفف عبارت SUMO
Suggested Upper Merged Ontology
یک آنتولوژی سطح بالا که چندین آنتولوؤی...