مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SNES

مخفف عبارت SNES

Super Nintendo Entertainment System
سوپر نینتندو انترتیمنت سیستم (Super...
LIBS

مخفف عبارت LIBS

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروشکست...
LIGA

مخفف عبارت LIGA

Lithographie، Gablvanoformung، Abformung
لیگا (LIGA) مخفف کلمات آلمانی نشان...