مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JRPG

مخفف عبارت JRPG

Japanese Role Playing Game
JRPG به معنای، سبک بازی نقش آفرینی ژاپنی...
هواناجا

مخفف عبارت هواناجا

هواپیمایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هواناجا هواپیمایی متعلق به نیروی...
عتف

مخفف عبارت عتف

علمی تخیلی و فانتزی
ع.ت.ف. مخفف عبارت علمی-تخیلی و فانتزی...
FCC

مخفف عبارت FCC

Fluid catalytic cracking
کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر، یکی از...
MPAI

مخفف عبارت MPAI

Messaging Application Programming Interface
میانجی برنامه ریزی برنامة کاربردی ارسال...