مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EV

مخفف عبارت EV

Escape velocity
سرعت گریز در فیزیک و ستاره‌شناسی به حد...
DDC

مخفف عبارت DDC

Division of Disease Control
کنترل کننده‌های مرکزی و بیشتر واحدهای...
VDSL

مخفف عبارت VDSL

Very high bit rate Subscriber Line
اینترنت پرسرعت مبتنی بر استاندارد VDSL...