مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EV

مخفف عبارت EV

Escape velocity
سرعت گریز در فیزیک و ستاره‌شناسی به حد...
DDC

مخفف عبارت DDC

Division of Disease Control
کنترل کننده‌های مرکزی و بیشتر واحدهای...
VDSL

مخفف عبارت VDSL

Very high bit rate Subscriber Line
اینترنت پرسرعت مبتنی بر استاندارد VDSL...
TMDS

مخفف عبارت TMDS

Transition Minimized Differential Signaling
TMDS به معنی ارسال تفاضلی و کم‌حجم...