مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IGO

مخفف عبارت IGO

Iranian Geometry Olympiad
هندسه به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی...
GAN

مخفف عبارت GAN

Generative Adversarial Network
شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه های...
AML

مخفف عبارت AML

Anti Money Laundering
قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین...
DCO

مخفف عبارت DCO

Dynamic Creative Optimization
DCO این امکان را پدید می‌آورد تا چندین...
ROC

مخفف عبارت ROC

Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی...
AMP

مخفف عبارت AMP

Accelerated Mobile Pages
شرکت گوگل به تازگی یکی از ابزارهای جدید...
PIVX

مخفف عبارت PIVX

Private Instant Verified Transaction
Pivx یک پلتفرم پیشرفته از ارز دیجیتال...