مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AVF

مخفف عبارت AVF

Arterio Venous Fistula
فیستول شریانی وریدی به ارتباط غیرطبیعی...
RDF

مخفف عبارت RDF

Reality Distortion Field
حوزه تحریف حقیقت (RDF) اصطلاحی است که...
HEVC

مخفف عبارت HEVC

High Efficiency Video Coding
کدگذاری ویدیویی پربازده (اچ‌ای‌وی‌سی)...