مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LPN

مخفف عبارت LPN

Licensed Practical Nurse
پروانه پرستاری (LPN) واژه‌ای شناخته شده...
IRS

مخفف عبارت IRS

Internal Revenue Service
خدمات درآمد داخلی (IRS) سازمان دولتی و...
DGSE

مخفف عبارت DGSE

Direction Générale de la Sécurité Extérieure‎
اداره کل امنیت خارجی (DGSE)، سازمان...
NPPD

مخفف عبارت NPPD

Nuclear Power Plant Division
سازمان انرژی اتمی ایران یک سازمان دولتی...
مفدا

مخفف عبارت مفدا

معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت فرهنگ و دانشجویی وزارت بهداشت،...
ASPE

مخفف عبارت ASPE

Assistant Secretary for Planning and Evaluation
معاون برنامه ریزی و ارزیابی وزیر امور...
CFU

مخفف عبارت CFU

Farhangian University Centers
دانشگاه فرهنگیان (CFU) ، دانشگاهی برای...