مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شما

مخفف عبارت شما

شهدای مؤتلفه اسلامی
شما هفته‌نامه و ارگان حزب موتلفه اسلامی...
BIPM

مخفف عبارت BIPM

Bureau International des Poids et Mesures
اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها،...
UPM

مخفف عبارت UPM

United Paper Mills
یوپی‌ام، (UPM) شرکت فنلاندی تولیدکننده...
FOSS

مخفف عبارت FOSS

Free and Open Source Software
نرم‌افزار آزاد و متن‌باز (FLOSS، F/OSS،...
AICPA

مخفف عبارت AICPA

American Institute of Certified Public Accountants
انجمن حسابداران عمومی گواهی‎شده آمریکا...
LTPS

مخفف عبارت LTPS

Low Temprature Poly Silicon
یکی از جدیدترین تکنولوژی‌های حاضر در...