مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

نماد

مخفف عبارت نماد

نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان
کلمه نماد، عنوان مختصر از طرحی با نام...
PETCT

مخفف عبارت PETCT

Positron Emission Tomography Computed Tomography
پت-سی‌تی تلفیقی است از فناوری...
OTFE

مخفف عبارت OTFE

On The Fly Encryption
تروکریپت نرم‌افزار رایگان کاربردی است...
SPI

مخفف عبارت SPI

Serial Peripheral Interface Bus
گذرگاه ارتباط جانبی سریال (SPI) یک...
ENIAC

مخفف عبارت ENIAC

Electronic Numerical Integrator And Computer
در سال ۱۹۴۳ میلادی فیزیکدانی بنام دکتر...
HDCP

مخفف عبارت HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection
حفاظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند...
DDC

مخفف عبارت DDC

Display Data Channel
کانال نمایش داده (DDC) یک کانال ارتباطی...