مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SARS

مخفف عبارت SARS

Severe Acute Respiratory Syndrome
نوعی بیماری تنفسی حاد که توسط ویروس...
CGT

مخفف عبارت CGT

Capital Gains Tax
مالیات بر سود سرمایه، که عمدتا به صورت...
LDR

مخفف عبارت LDR

Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاومت است...
S.R

مخفف عبارت S.R

Sustained Release
قرص‌های پیوسته‌رهش S.R) یا طولانی‌اثر...
IMS

مخفف عبارت IMS

Irritable Male Syndrome
عارضه بدخلقی مردانه یا پریودی مردانه که...