مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SARS
مخفف عبارت SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome
نوعی بیماری تنفسی حاد که توسط ویروس...
LDR
مخفف عبارت LDR
Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاومت است...
S.R
مخفف عبارت S.R
Sustained Release
قرص‌های پیوسته‌رهش S.R) یا طولانی‌اثر...
IMS
مخفف عبارت IMS
Irritable Male Syndrome
عارضه بدخلقی مردانه یا پریودی مردانه که...
RDS
مخفف عبارت RDS
Respiratory Distress Syndrome
سندرم زجر تنفسی نوزادان(یا RDS) یک...
CRH
مخفف عبارت CRH
Corticotropin-Releasing Hormone
تنظیم ترشح کورتیزول با هورمون آزاد...
TPS
مخفف عبارت TPS
Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیوتری...
LTPS
مخفف عبارت LTPS
Low Temprature Poly Silicon
یکی از جدیدترین تکنولوژی‌های حاضر در...