مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MMOG

مخفف عبارت MMOG

Massively Multiplayer Online Game
بازی برخط چندنفرهٔ گسترده (MMO یا MMOG)...
SCA

مخفف عبارت SCA

Sickle-Cell Disease
کم‌خونی داسی شکل یک بیماری ژنتیکی و یک...
OHA

مخفف عبارت OHA

Open Handset Alliance
اتحادیه گوشی باز یک کنسرسیوم از شرکت‌ها...