مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HRS

مخفف عبارت HRS

Hepatorenal Syndrome
سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک...
AR

مخفف عبارت AR

Aortic Regurgitation
نارسایی دریچه آئورت معمولا به وسیله...
TR

مخفف عبارت TR

Tricuspid Regurgitation
نارسایی دریچه تریکوسپید یا همان دریچه...
PS

مخفف عبارت PS

Progeroid Syndromes
سندرم‌های پروجروید یا پروگروید یا به...
TPA

مخفف عبارت TPA

Tissue plasminogen activator
فعال کننده بافتی پلاژسمینوژن بهترین...