مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CSC

مخفف عبارت CSC

Computer Sciences Corporation
سی‌اس‌سی، شرکت فناوری اطلاعات آمریکایی...
USPTO

مخفف عبارت USPTO

United States Patent and Trademark Office
اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات...
SNMMI

مخفف عبارت SNMMI

Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
انجمن پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری...
ASTRO

مخفف عبارت ASTRO

American Society for Therapeutic Radiology and Oncology
جامعه آنکولوژی و پرتوشناسی درمانی...
ASCE

مخفف عبارت ASCE

American Society of Civil Engineers
انجمن مهندسان عمران آمریکا انجمن تخصصی...
SNM

مخفف عبارت SNM

Society of Nuclear Medicine
انجمن پزشکی هسته‌ای آمریکا (تأسیس ۱۹۵۴)...
USGS

مخفف عبارت USGS

United States Geological Survey
سازمان نقشه‌برداری‌های زمین‌شناسی...