مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FCL

Full Container Load

یک کانتینر پر شامل کالا
FCL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود