مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MBTI

مخفف عبارت MBTI

Myers-Briggs Type Indicator
آزمون شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز (MBTI)،...
FRP

مخفف عبارت FRP

Franco-Provençal Language
زبان آرپیتان یا زبان فرنکو-پروونسال...
TDS

مخفف عبارت TDS

Total Dissolved Solids
کل مواد جامد محلول (TDS)، اندازه‌گیری...
EVP

مخفف عبارت EVP

Electronic Voice Phenomena
پدیده صدای الکترونیکی یا به اختصار...
TSD

مخفف عبارت TSD

Temperature-dependent Sex Determination
تعیین جنسیت وابسته به دما (TSD) نوعی...
DINK

مخفف عبارت DINK

Dual Income, No Kids
خانواده بدون فرزند به زوجی گفته می‌شود...