مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PETCT

مخفف عبارت PETCT

Positron Emission Tomography Computed Tomography
پت-سی‌تی تلفیقی است از فناوری...
MLA

مخفف عبارت MLA

Modern Language Association
ام‌ال‌اِی یک روش آکادمیک برای منبع‌دهی...
FLAG

مخفف عبارت FLAG

Fiber-Optic Link Around the Globe
شبکه فیبرنوری جهانی یا فلگ یک شبکه از...
PXE

مخفف عبارت PXE

PseudoXanthoma Elasticum
PXE یک بیماری ژنتیکی است که باعث کانی...
MBTI

مخفف عبارت MBTI

Myers-Briggs Type Indicator
آزمون شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز (MBTI)،...