مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف سوک

سازمان وحدت کمونیستی

سوک سازمانی مارکسیستی بود که در جنبش دانشجویی خارج از ایران، علیه رژیم سلطنتی پهلوی فعالیت می‌کرد . این سازمان پیش از انقلاب ۱۳۵۷، گروه اتحاد کمونیستی نام داشت.
سوک
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود