مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CTO

مخفف عبارت CTO

Chief Technology Officer
مدیر ارشد فناوری اطلاعات (به اختصار...
MEDS

مخفف عبارت MEDS

Multipurpose Electronic Display System
نام فنی کابین خلبان شیشه‌ای «سامانه...
ساها

مخفف عبارت ساها

سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد
اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های...
SDLC

مخفف عبارت SDLC

Software Development Life Cycle
چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) ، از چرخه...
LSP

مخفف عبارت LSP

Larchin Structural Pars
شرکت فنی مهندسی لارچین سازه پارس در...