لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 14:23
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ثبت مخفف

لطفاً قبل از ثبت مخفف يک عبارت، از عدم موجودی آن توسط جستجوی سايت اطمينان داشته باشيد.
توجه: تمامي فيلد های * را پر نماييد.
نام شما:
ايميل شما: *
عبارت مخفف: * ( مثال: DOS )
دسته بندی: *
توضيحات فارسی: *
عبارت کامل: ( مثال: Disk Operation System )
کد امنيتی: *
کد موجود در تصویر را وارد کنید: *