مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MTCRE

مخفف عبارت MTCRE

MikroTik Certified Routing Engineer
مهندسی روتینگ و مسیریابی میکروتیک...
DODAG

مخفف عبارت DODAG

Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که به...
RPL

مخفف عبارت RPL

Routing Protocol for Low-Power
الگوریتم مسیریابی RPL در شبکه‌هایی نظیر...
ARPA

مخفف عبارت ARPA

Address and Routing Parameter Area
نام دامنه آرپا یک دامنه سطح بالا در...
LAR

مخفف عبارت LAR

Location-Aided Routing
LAR یک پروتکل مسیریابی براساس موقعیت...