مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DODAG

مخفف عبارت DODAG

Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که به...
RPL

مخفف عبارت RPL

Routing Protocol for Low-Power
الگوریتم مسیریابی RPL در شبکه‌هایی نظیر...
ARPA

مخفف عبارت ARPA

Address and Routing Parameter Area
نام دامنه آرپا یک دامنه سطح بالا در...
AODV

مخفف عبارت AODV

Ad-Hoc On-Demand Distance Vector
پروتکل مسیریابی AODV یک پروتکل مسیریابی...