مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MC

مخفف عبارت MC

Master Of Ceremonies
رئیس تشریفات (MC) به میزبان و مجری یک...
SNMMI

مخفف عبارت SNMMI

Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
انجمن پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری...
BMI

مخفف عبارت BMI

Bank Melli Iran
بانک ملی ایران، یکی از بانک‌های تجاری،...