مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WSW

مخفف عبارت WSW

Women who have Sex with Women
زنانی که با زنان سکس دارند (WSW) زنانی...
GAN

مخفف عبارت GAN

Generative Adversarial Network
شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه های...
PMT

مخفف عبارت PMT

Pre Menstrual Tension
سندرم پیش از قاعدگی (پی‌ام‌اس یا PMS)...
IMS

مخفف عبارت IMS

Irritable Male Syndrome
عارضه بدخلقی مردانه یا پریودی مردانه که...
CPI

مخفف عبارت CPI

Cost Per Interaction
در این مدل تبلیغ کنندگان برای نقش تبلیغ...