مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف C3

Colorectal Cancer Coalition

C3 مخفف سه کلمه Colorectal Cancer Coalition به معنی تصویربرداری توموگرافیک کامپیوتری می باشد.
کولونوگرافی CT از فناوری شبیه‌سازی کامپیوتری برای تولید تصویر سه‌بعدي استفاده می‌کند که امكان بررسی تمام کولون و رکتوم را با کم‌ترین میزان تهاجم می‌دهد. در پژوهش ACRIN با حمایت مالی انستيتوي ملي سرطان (NCI)، که بخشی از انستيتوي ملی سلامت (NIH) است، بیش از 2,600 بیمار در 15 نقطه از جهان حضور داشتند. این بزرگ‌ترین مطالعۀ چند مرکزه برای مقایسۀ دقت کولونوگرافی CT با تکنولوژی جدید با کولونوسکوپی متعارف (استاندارد) است. نتایج این مطالعه در تاریخ 18 سپتامبر 2008 در نشریۀ New England Journal of Medicine انتشار يافت.
C3
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود