مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ساف

مخفف عبارت ساف

سازمان آزادی بخش فلسطین
سازمان آزادی‌بخش فلسطین، کنفدراسیونی از...
PNA

مخفف عبارت PNA

Palestinian National Authority
حکومت ملی فلسطین در سال ۱۹۹۴ و متعاقب...