مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

حماس

مخفف عبارت حماس

حرکت مقاومت اسلامی
حرکت مقاومت اسلامی، با نام اختصاری حماس...
ساف

مخفف عبارت ساف

سازمان آزادی بخش فلسطین
سازمان آزادی‌بخش فلسطین، کنفدراسیونی از...
PNA

مخفف عبارت PNA

Palestinian National Authority
حکومت ملی فلسطین در سال ۱۹۹۴ و متعاقب...