مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HFT

مخفف عبارت HFT

High-Frequency Trading
نوعی از معاملات الگوریتمی که شامل اجرای...
DEX

مخفف عبارت DEX

Decentralized Exchange
مبادله ای که برای شروع معاملات نیازی به...
NASDAQ

مخفف عبارت NASDAQ

National Association of Securities Dealers Automated Quotation
نزدک (NASDAQ) یک بازار بورس سهام در...