مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SAA

مخفف عبارت SAA

Steroidal Antiandrogen AR
آنتی‌آندروژن استروئیدی به صورت مخفف...
MHR

مخفف عبارت MHR

Maximal Heart Rate
برای بدست آوردن ضربان قلب هدف روش‌های...
FFS

مخفف عبارت FFS

Facial Feminization Surgery
جراحی مونث سازی چهره یا FFS مجموعه‌ای...
MSM

مخفف عبارت MSM

Men who have Sex with Men
مردانی که با مردان آمیزش می‌کنند یا...