مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GMU
مخفف عبارت GMU
Gonabad Medical University
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
TCM
مخفف عبارت TCM
Traditional Chinese Medicine
پزشکی سنتی چینی (TCM)، مجموعه‌ای از...
MRV
مخفف عبارت MRV
Magnetic Resonance Venography
عبارت MRV یک نوع تصویر برداری پزشکی است...
POM
مخفف عبارت POM
Prescription Only Medicine
داروی نسخه‌ای (POM) داروی شیمیایی است...
مفدا
مخفف عبارت مفدا
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت فرهنگ و دانشجویی وزارت بهداشت،...
WSW
مخفف عبارت WSW
Women who have Sex with Women
زنانی که با زنان سکس دارند (WSW) زنانی...
OCT
مخفف عبارت OCT
Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، نوعی...
AVF
مخفف عبارت AVF
Arterio Venous Fistula
فیستول شریانی وریدی به ارتباط غیرطبیعی...
AUMS
مخفف عبارت AUMS
Alborz University Medical Journal
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز (AUMS)...
وبدا
مخفف عبارت وبدا
وزارت بهداشت، درمان و آموزش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی...
ROC
مخفف عبارت ROC
Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی...