مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LPN

مخفف عبارت LPN

Licensed Practical Nurse
پروانه پرستاری (LPN) واژه‌ای شناخته شده...
GMU

مخفف عبارت GMU

Gonabad Medical University
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
TCM

مخفف عبارت TCM

Traditional Chinese Medicine
پزشکی سنتی چینی (TCM)، مجموعه‌ای از...
MRV

مخفف عبارت MRV

Magnetic Resonance Venography
عبارت MRV یک نوع تصویر برداری پزشکی است...