مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TUMT

مخفف عبارت TUMT

Transurethral Microwave Thermotherapy
گرمادرمانی مایکروویو از طریق مجرای...
HDCP

مخفف عبارت HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection
حفاظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند...
HRS

مخفف عبارت HRS

Hepatorenal Syndrome
سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک...
EC

مخفف عبارت EC

Emergency postcoital Contraception
پیشگیری اضطراری از بارداری که (با نماد...