مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SSA

مخفف عبارت SSA

Static Single Assignment
در طراحی کامپایلر، فرم تخصیص ایستای...
ISI

مخفف عبارت ISI

Institute for Scientific Information
مؤسسهٔ اطلاعات علمی یا ISI در سال ۱۹۶۰...
IA

مخفف عبارت IA

Internet Archive
بایگانی اینترنت (IA) یک سازمان ناسودبر...