مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GIS

مخفف عبارت GIS

Gas Insulated Switchgear
GIS (پست با عایق گاز) پست هایی هستند که...
WWAN

مخفف عبارت WWAN

Wireless Wide Area Network
به شبکه های بی سیم داده سرعت بالا اشاره...
SDP

مخفف عبارت SDP

Software Development Process
فرآیند تولید نرم‌افزار فرآیند تولید نرم...