مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LGPL

مخفف عبارت LGPL

Lesser General Public License
پروانهٔ گنو اِل‌جی‌پی‌اِل یا پروانهٔ...
PPSSPP

مخفف عبارت PPSSPP

PlayStation Portable Simulator Suitable for Playing Portably
شبیه‌ساز پلی‌استیشن همراه مناسب برای...
HURD

مخفف عبارت HURD

HIRD of Unix Replacing Daemons
هرد‏ یک مخفف بازگشتی متقابل از HIRD of...
FSF

مخفف عبارت FSF

Free Software Foundation
بنیاد نرم‌افزارهای آزاد یک موسسهٔ...