مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SC

مخفف عبارت SC

Solid Contain
سالید کانتن. به معنای مواد حلال یا ذرات...
LIMS

مخفف عبارت LIMS

Laboratory Information Management System
سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS)...
MIC

مخفف عبارت MIC

Minimum Inihibitory Concent
منظور از MIC، غلظتی از یک آنتی بیوتیک...
ساها

مخفف عبارت ساها

سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد
اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های...
EAF

مخفف عبارت EAF

Electrical Arc Furnace
کوره قوس الکتریکی که به صورت مخفف EAF...
OPEL

مخفف عبارت OPEL

Ocean Prediction Experimental Laboratory
اقیانوس پیش بینی تجربی آزمایشگاهی...