مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IEO

Initial Exchange Offering

روشی برای جمع آوری کمک های مالی که برای کاهش ریسک خریداران توکن با معرفی واسطه قابل اعتماد بین تیم پروژه و کاربر طراحی شده است.
IEO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود