مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ROMA

مخفف عبارت ROMA

Risk of Ovarian Malignancy Algorithm
سرطان تخمدان چهارمین عامل مرگ و میر...
PKM

مخفف عبارت PKM

Personal Knowledge Management
مدیریت دانش شخصی (PKM) مجموعه‌ای از...