مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شاد

مخفف عبارت شاد

شبکه آموزش دانش آموزی
اپلیکیشن شاد برای ارتباط آسان بین دانش...
IPTV

مخفف عبارت IPTV

Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...
بام

مخفف عبارت بام

بانکداری الکترونیک ملی
بانکداری اینترنتی به مفهوم ارائه خدمات...
PPFA

مخفف عبارت PPFA

Planned Parenthood Federation of America
فدراسیون فرزندپروری تنظیم‌شده آمریکا...