مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

QZSS

مخفف عبارت QZSS

Quasi-Zenith Satellite System
متشکل از ۳ ماهواره‌است که یک سیستم...
VDE

مخفف عبارت VDE

Verband der Elektrotechnik
انجمن برق، الکترونیک و فناوری‌های...