مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OHS

مخفف عبارت OHS

Obesity Hypoventilation Syndrome
سندرم هایپوونتیلاسیون ناشی از چاقی...
PFL

مخفف عبارت PFL

Pre Fader Listening
این مخفف در میکسرهای صوتی کاربرد دارد...
پنها

مخفف عبارت پنها

پشتیبانی نوسازی هلیکوپترهای ایران
شرکت پنها نمایندگی شرکت هلیکوپتری Bell...
NODET

مخفف عبارت NODET

National Organization for Development of Exceptional Talents
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان...