مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IfSAR

مخفف عبارت IfSAR

Interferometric Synthetic Aperture Radar
تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی که تداخل...
DAG

مخفف عبارت DAG

Directed Acyclic Graph
درعلوم کامپیوتر و ریاضیات، گراف جهت‌دار...