مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PBS

مخفف عبارت PBS

Phosphate Buffered Saline
محلول نمکِ فسفات با خاصیت بافری (PBS)...
IIES

مخفف عبارت IIES

Institute for International Energy Studies
موسسه مطالعات بين المللي انرژي (IIES)...
IBCCI

مخفف عبارت IBCCI

Iran and Belgium Chamber of Commerce and Industry
اتاق بازرگانی ایران و صنایع بلژیک...
AIM

مخفف عبارت AIM

AOL Instant Messenger
AIM نرم افزاری قدرتمند برای چت می باشد...
UCP

مخفف عبارت UCP

Uniform Customs and Practice
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی یا...