مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

POSCO

مخفف عبارت POSCO

Pohang Iron and Steel Company
پوسکو که مخفف انگلیسی شرکت آهن و فولاد...
MSC

مخفف عبارت MSC

Mobarakeh Steel company
شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بزرگ‌ترین...
EAF

مخفف عبارت EAF

Electrical Arc Furnace
کوره قوس الکتریکی که به صورت مخفف EAF...