مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TURP

مخفف عبارت TURP

Transurethral Resection of the Prostate
تراشیدن پروستات از راه مجرای ادرار که...
APR

مخفف عبارت APR

Abdominal Perineal Resection
APR به معنای افتادگی رحم و مثانه در...
PNE

مخفف عبارت PNE

Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...