مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HPG

مخفف عبارت HPG

Hêzên Parastina Gel
نیروهای مدافع خلق (هێزێن پاراستنا گه‌ل)...
IDRO

مخفف عبارت IDRO

Industrial Development & Renovation Organization
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران...