مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TMT
مخفف عبارت TMT
Thirty Meter Telescope
تلسکوپ سی متری که به اختصار TMT نامیده...
HSC
مخفف عبارت HSC
Health and Safety Executive
اچ اس ئی (HSE) از سه کلمه بهداشت، ایمنی...
TDS
مخفف عبارت TDS
Total Dissolved Solids
کل مواد جامد محلول (TDS)، اندازه‌گیری...
CAFA
مخفف عبارت CAFA
Central Asian Football Association
فدراسیون فوتبال مرکز آسیا، فدراسیون...
T3
مخفف عبارت T3
Triiodothyronine
تری‌یدوتیرونین یا T۳ با فرمول شیمیایی...
IRPGF
مخفف عبارت IRPGF
International Revolutionary Peoples Guerrilla Forces
نیروهای گریلا خلق‌های انقلابی بین‌الملل...
EDTA
مخفف عبارت EDTA
Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) یک...
ILCOR
مخفف عبارت ILCOR
International Liaison Committee on Resuscitation
کمیته رابط بین‌المللی احیا (ILCOR) در...
PDW
مخفف عبارت PDW
Platelet Distribution Width
PDW در آزمایش خون بیانگر گستره توزیع...