مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSAP

مخفف عبارت PSAP

Personal Sound Amplification Products
دستگاه تقویت کننده صوتی شخصی ( مثل سمعک...
GDPR

مخفف عبارت GDPR

General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
PCMCIA

مخفف عبارت PCMCIA

Personal Computer Memory Card International Association
انجمن بین المللی کارت حافظه کامپیوترهای...
FDN

مخفف عبارت FDN

Fixed Dialing Number
ویژگيی که به تلفن امکان می دهد قفل شود...