مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

نقاب

مخفف عبارت نقاب

نجات قیام ایران بزرگ
محمدباقر بنی‌عامری، سرهنگ دوم بازنشسته...
ASD

مخفف عبارت ASD

Allowable Stress Design
طراحی تنش مجاز (در ساخت و ساز ایالات...
ASLA

مخفف عبارت ASLA

American Society of Landscape Architects
سازمانی حرفه‌ای معماران طراح محیط و...