مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DECT

مخفف عبارت DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunications
DECT مخفف ارتباطات بی سیم پیشرفته...
HALCA

مخفف عبارت HALCA

Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy
آزمایشگاه فوق پیشرفته ارتباطات و نجوم...
FCP

مخفف عبارت FCP

Fixed Communications Provider
ارتباطات ثابت با وام‌واژه اف‌سی‌پی...
PR

مخفف عبارت PR

Public Relations
روابط عمومی (PR) به علمِ مدیریتِ چرخهٔ...
MNP

مخفف عبارت MNP

Mobile Number Portability
ترابردپذیری شماره تلفن همراه فرایندی...