مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MNAC

مخفف عبارت MNAC

Museum Nacional the Art the Catalunya
موزه ملی هنر کاتالونیا به اختصار MNAC...
TUMS

مخفف عبارت TUMS

Tehran University of Medical Science
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
PCP

مخفف عبارت PCP

Pre-Charged Pneumatic Airgun
نوعی تفنگ است که برای شلیک گلوله از...