مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NEC

مخفف عبارت NEC

Nippon Electric Company
ان ای سی شرکت چند ملیتی فناوری اطلاعات...
IBM

مخفف عبارت IBM

International Business Machines Corporation
شرکت ماشین آلات بین المللی کسب و کار یک...