مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EDTA

مخفف عبارت EDTA

Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) یک...
MRNA

مخفف عبارت MRNA

Messenger Ribo Nucloiec Acid
آران‌ای پیام‌رسان (mRNA) یک گروه مهم از...
NSAID

مخفف عبارت NSAID

Non Steroid Anti Inflammatory Drug
داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی این دسته...